24 pażdziernik 2008 III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 24 października 2008 zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”. Konferencja odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 
Magazyn Szkolny o  konferencji   Fotorelacja