Angielskojęzyczna Logopedia 45

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym 45. tomem Logopedii  dostępnym w języku angielskim na
stronie 
www.logopedia.umcs.lublin.pl/czasopismo