Pożegnanie

 MG 63631Żegnamy Profesora dra hab. Jana Ożdżyńskiego (6.10.1941 – 10.08.2019)
10 sierpnia 2019 r. zmarł prof. zw. dr hab. Jan Ożdżyński – wybitny językoznawca, nauczyciel akademicki, współorganizator polskiego życia naukowego, twórca i wieloletni kierownik Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, w latach 1993-1996 prodziekan Wydziału Humanistycznego macierzystej uczelni, wydawca, autor ponad stu prac naukowych, prawdziwy przyjaciel i dobry człowiek.

Z ówczesną krakowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną był zawodowo związany od 1963 roku, kiedy to przyjął asystenturę w Katedrze Języka Polskiego kierowanej przez profesora Stanisława Jodłowskiego. Ostatnie zajęcia dla doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego prowadził jeszcze w 2018 r. Uchodził za jednego z najwybitniejszych polskich badaczy teorii aktów mowy, językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, terminologii logopedycznej i sportowej, lingwistyki edukacyjnej, teorii dyskursu zaburzonego. Słynął z wnikliwych i błyskotliwych analiz leksykalno-semantycznych. Był wyjątkowym stylistą, kognitywistą i jednym z prekursorów mediolingwistyki. Prowadził badania dialektologiczne i etnolingwistyczne. Współtworzył podwaliny pod nowoczesną polską logopedię, nadając jej ściśle językoznawczy charakter. Bez Jego zaangażowania nie byłoby Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W ostatnich latach kształcił studentów logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.

W 1983 r., jeszcze jako doktor, zostaje kierownikiem dwuletnich Podyplomowych Studiów Logopedycznych utworzonych na Wydziale Humanistycznym WSP w ramach Instytutu Filologii Polskiej. To jedna z pierwszych tego typu forma kształcenia w Polsce. Z kolei w 1993 r. prof. Ożdżyński uruchamia jedyne w naszym kraju trzyletnie logopedyczne studia fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych. Na przełomie lat 80' i 90' XX w. współtworzy wespół z prof. Teodozją Rittel polską lingwistykę edukacyjną. Zostaje też wtedy redaktorem prestiżowej serii „Studia Logopedyczne". Koniec XX w. przynosi dwie wybitne monografie Zmarłego: Morską wspólnotę językową w świetle faktów językowych (1989) oraz Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego (1998).

Profesor Jan Ożdżyński był cenionym i sprawnym promotorem prac doktorskich i magisterskich, recenzentem monografii, dysertacji doktorskich i opiniodawcą w postępowaniach habilitacyjnych i o tytuł profesora. Był także członkiem wielu gremiów naukowych, w tym tak prestiżowych, jak Komisja Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisja Stylistyczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Jan Ożdżyński był człowiekiem dobrym, łagodnym, życzliwym, pomocnym i dowcipnym. Potrafił skupić wokół siebie zespół zgranych współpracowników. Nikt, tak jak On, nie motywował do pracy i podejmowania nowych naukowych zadań.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.