Logopedia i Biuletyn logopedyczny

Z przyjemnością informujemy Wszystkich Autorów i Czytelników „Logopedii" oraz „Biuletynu logopedycznego", że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015r. „Logopedia" uzyskała 14 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych, zaś „Biuletyn logopedyczny" 4 punkty.

Czasopismo „Logopedia" pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014 roku, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 69,13 punktów.

„Logopedia" indeksowana jest również w:

ERIH (European Reference Index for the Humanities)
ERIH PLUS
Index Copernicus International
Polska Bibliografia Naukowa

Redakcja "Logopedii"
Redakcja "Biuletynu logopedycznego"