Informacje dla Autorów – przygotowujących teksty do druku

Wstępne przygotowanie tekstu przez Autorów winno być zgodne z poniższymi zaleceniami. Finalny tekst powinien być przygotowany w jednym pliku programów Word lub Open Office. Przygotowanie artykułu w opisany poniżej sposób pozwala Redakcji zapoznać się z koncepcją układu tekstu proponowaną przez Autora, tak aby czasopismo złożone z wielu artykułów było spójne. Tekstom przeznaczonym do składania i przekazywanym w formie elektronicznej zawsze powinien towarzyszyć kontrolny wydruk z drukarki komputerowej. Należy go przygotować w formacie A4, czytelnym pismem (najlepiej Times New Roman).

Więcej informacji

Warunki publikacji artykułu

Warunki publikacji artykułu w „Forum Logopedycznym”


Termin składania materiałów do czasopisma wydawanego przy okazji konferencji wiosennej upływa 30 stycznia, a wydawanego jesienią – 30 czerwca.
· Artykuł powinien zawierać do 8 stron wraz z bibliografią.
· Czcionka Times New Roman, wielkość liter 12 p, odstęp 1,5, format MS Word.
· Materiały powinny zawierać informację o autorze (imię i nazwisko, zawód, miejsce pracy) oraz tytuł.
· Pod tytułem należy umieścić krótkie streszczenie w języku polskim i w języku angielskim. Każde z nich nie może zawierać więcej niż 300 znaków.
· Wzór przypisu w tekście:
„Książki powinny być na stole” (Nowak, 1998, 56).
· Wzór bibliografii:
1. Mitrynowicz-Mierzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, PZWL, Warszawa.
2. Kobus K., 1997, W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi i podniebienia, „Polski Przegląd Chirurgiczny” T. 69 nr 12, s. 1342–1352.
3. Młynarska M., 2000, Psychostymulacyjne kształtowanie i rozwój mowy u dzieci z zaburzeniami tej funkcji, [w:] Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, Młynarska M., Smereka T., Warszawa, s. 3–226.
· Materiały prosimy nadsyłać do redaktor naczelnej – D. Pluty-Wojciechowskiej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2