Europejski Dzień Logopedy

6 marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Logopedia to najkrócej mówiąc nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Istniejący od ponad dwudziestu lat Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej w 2004 roku zainicjował Europejski Dzień Logopedy i wyznaczył jego obchody na dzień 6 marca. Uznano za niezbędne podniesienie w ten sposób rangi zawodu terapeutów mowy w całej Europie i zwrócenie publicznej uwagi na problemy w komunikowaniu się oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie.

Więcej informacji w prasie   część 1
                                                   część 2

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

W październiku Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował V Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną „Logopedia Śląska w teorii i praktyce”. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 logopedów z województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i małopolskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Tomasz Woźniak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, dr Iwona Michalak – Widera, przewodnicząca oddziału, mgr Katarzyna Pietras, zastępca przewodniczącej i dr Mieczysław Chęciek, zastępca przewodniczącego PTL w Lublinie. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, ponieważ w tym roku Oddział Śląski PTL obchodzi swoje 30-lecie. Czytaj więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Logopedia Śląska w teorii i praktyce” to temat czwartej Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej, która odbyła się w 22 maja 2009 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Konferencja została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Patronat honorowy nad konferencją objął Uniwersytet Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 logopedów z województwa Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego i Małopolskiego.   Czytaj więcej
 

III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym” to temat trzeciego ogólnopolskiego spotkania logopedów w Katowicach. Konferencja odbyła się 24 października 2008 r. Została zorganizowana przez Śląski Oddział PTL, a honorowy patronat nad nią objął Uniwersytet Śląski. W spotkaniu wzięło udział około 300 logopedów z województwa śląskiego i województw sąsiednich.     Czytaj więcej
 

II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował II Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną: Wybrane obszary zagadnień głosu. Konferencja odbyła się w Katowicach 16.05.2008 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2