O naszej działalności

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Naczelne cele działalności Śląskiego Oddziału PTL:


•integracja środowiska logopedycznego na Śląsku i okręgach graniczących ze Śląskiem,
•sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji logopedów,
•popularyzowanie interdyscyplinarnego charakteru logopedii,
•promowanie szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej jak i potrzeby stosowania przez logopedów najnowszych technik diagnozy i terapii logopedycznej w stosunku do pacjentów w różnym wieku.

Działalność rozpoczęliśmy 30 lat temu. Siedziba naszego Oddziału znajduje się w Katowicach. Obecnie Oddział skupia około 200 aktywnych członków. Liczba sympatyków jest daleko większa, o czym świadczy m.in. bardzo liczny udział logopedów w organizowanych przez Oddział konferencjach.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2