Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie strajku nauczycieli

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie strajku nauczycieli

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, popierając strajk nauczycieli, solidaryzują się z ich słusznymi żądaniami. Wśród protestujących rzeszę stanowią nauczyciele logopedzi, o jakość kształcenia których Polskie Towarzystwo Logopedyczne dba od lat. Staraniom tym zawsze towarzyszy świadomość trudu, jaki logopedzi wkładają, by poprawić jakość życia swoich podopiecznych. Niedocenianie tego trudu przez władze doprowadziło do obecnej sytuacji, utraty prestiżu społecznego zawodu nauczyciela. Stojąc obok strajkujących, wierzymy, że nakłady na kształcenie i zarobki nauczycieli, w tym nauczycieli logopedów, będą współmierne do wysiłków, jakie trzeba podjąć, by udzielać skutecznej pomocy logopedycznej dzieciom i młodzieży na terenie placówek wychowawczych i oświatowych.

Tekst Uchwały do pobrania

  Przewodnicząca Zarządu Głównego PTL

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

 

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTL


 

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL 2017

logo formatSzanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

miło nam poinformować, że w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 roku w Lublinie zaplanowano Konferencję Naukowo-Szkoleniową połączoną z Walnym Zebraniem członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konferencja zatytułowana  „Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy” ma służyć omówieniu i ocenie metod i technik terapii w rozmaitych zaburzeniach mowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich logopedów do uczestnictwa w konferencji. Szczegóły rejestracji uczestników, program konferencji, informacja o konferencji, pismo przewodnie, formularz zgłoszeniowy ponieżej. Prosimy zapoznać się z wszystkimi załącznikami.

Program konferencji Informacja o konferencji Formularz zgłoszeniowy Pismo przewodnie Informacje dodatkowe

 

W imieniu Zarządu Głównego PTL

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

 

Docent doktor Maria Przybysz-Piwko

docmpp

 16 października dotarła do nas smutna wiadomość. Po długiej i ciężkiej chorobie, z którą zmagała się od lat, odeszła od nas na zawsze docent doktor Maria Przybysz- Piwko. 8 XII 1950 – 16 X 2016  Wspomnienie

Składka członkowska za rok12 (2)

Składka członkowska za rok 2014

 

Przypominamy, że Ci z Państwa, którzy pragną otrzymać kolejny "Biuletyn Logopedyczny" powinni opłacić składkę za rok 2014 50,00 PLN (jeżeli dotąd tego nie dokonali), najpóźniej do końca maja 2014 r. Opłacenie składki po tym terminie nie daje uprawnień do otrzymania numeru tego czasopisma w 2014 roku. Przypominamy numer konta: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106.


Prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu wpłacającego-członka PTL.

Skład Zarządu Informacje

Skład Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL


Przewodniczący: dr Mirosław Michalik
Adiunkt w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych, członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Polskiej Akademii Nauk, logopeda w Punkcie Wczesnej Interwencji Logopedycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju.
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 504008664
 
 

Zastępca Przewodniczącego: mgr Anna Siudak
Logopeda i polonistka. Studentka Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Pedagogicznego, Wykładowca Podyplomowych Studiów Logopedycznych, logopeda w Zespole Szkół Społecznych nr 6 oraz Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, pracuje z dziećmi z dyslalią, dysleksją, niezakończonym rozwojem mowy, niedosłuchem, prowadzi szkolenia z zakresu kultury żywego słowa, a także zajmuje się rehabilitacją osób dorosłych dotkniętych afazją.
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 691507302
 
 
Sekretarz: mgr Małgorzata Świstowska
Filolog polski, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego, neurologopeda. Specjalizuje się w dwujęzyczności. Prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z ryzyka dysleksji, a także osób dorosłych z afazją i jąkających się.
Jest założycielką ,,Gżegżółki’’ Szkoły Języka Polskiego Jako Obcego oraz Gabinetu Neurologopedycznego. 

Skarbnik mgr Elżbieta Ledwos
Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zagadnienia zaburzeń i terapii mowy studiowała również w Brooklyn College w Nowym Jorku. Aktualnie jest logopedą i pedagogiem w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie, gdzie prowadzi terapię logopedyczna i pedagogiczną dzieci i młodzieży z problemami w mowie i języku, zagrożonych dysleksją, dyslektycznych oraz osób dwujęzycznych. Swoje doświadczenia zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w instytucjach publicznych i prywatnych Nowego Jorku, gdzie była jednym z dwu, dwujęzycznych - polsko/angielskich logopedów.

 


Członek: dr Anna Skoczek

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy (adiunkt) Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, kierownik Podyplomowego Studium Logopedycznego. Logopeda zatrudniony w Samorządowym Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym, specjalizującym się w diagnozie i terapii małych dzieci. Interesuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u dzieci (szczególnie tych z SLI - Specyficznymi Zaburzeniami Językowymi), diagnozą i terapią dzieci zagrożonych dysleksją.


Komisja Rewizyjna


Przewodniczący: mgr Anna Makuła
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego(1988r) oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie(1997). Nauczyciel języka polskiego oraz logopeda. Praca w zakresie logopedii szkolnej – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie oraz z niesłyszącymi uczniami Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie.
 


 
 Członek: dr Ewa Zawisza-Masłyk
Jako logopeda współpracuje z Klubem Maluszka "Malutki Odkrywca" http://www.malutkiodkrywca.pl/ewa_zawisza.html Jako adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii pedagogicznej, stymulacji rozwoju dziecka, komunikacji interpersonalnej oraz teorii zarządzania. Obecnie prowadzi badania nad rodzinami monoparentalnymi. Jako mama sześcioletniego chłopca jeździ na rolkach, wędruje po górach, gra w piłkę i w scrabble. Jako poetka pisze dla dzieci i dorosłych.
 
 
Członek: mgr Lucyna Kamińska

Magister filologii polskiej UJ - dyplom u prof. Marty Wyki; logopedka - praca dypl. pod kierunkiem prof. Jagody Cieszyńskiej; pracuje w NZOZ Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Niepołomicach.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2