Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z wadą wymowy

Dnia 12.10.2011 r. zakończyły się trwające łącznie 20 godzin warsztaty logopedyczne dla nauczycieli prowadzących w szkołach i przedszkolach specjalistyczne zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadami wymowy.
Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznych zajęć z dzieckiem.

Tematyka obejmowała:

Fotorelacja

Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów

01.09.2011 r. rozpoczyna kolejny rok swojej działalności Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Dostosowując działania do aktualnie obowiązujących przepisów oświatowych planujemy:

- indywidualne konsultacje dla logopedów pragnących doskonalić swój warsztat pracy;

- szkolenia dla logopedów oraz nauczycieli prowadzących w szkołach i przedszkolach specjalistyczne zajęcia logopedyczne (tematyka do uzgodnienia, w zależności od potrzeb);

- pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych;

- kontynuacja konsultacji logopedycznych przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych odbywających się w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 (po wcześniejszym telefonicznym zarejestrowaniu się w dniu konsultacji, najpóźniej do godz. 13.00);

- inne, zgłaszane na bieżąco potrzeby w zakresie szkoleń i konsultacji.


mgr Ewa Maria Gacek – logopeda

Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KRZESZOWICKIEGO ZESPOŁU DOSKONALENIA LOGOPEDÓW ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

Wraz z zakończeniem roku szkolnego, dnia 23.06.2011 r., bieżący okres działalności zakończył KZDL. Specyfika pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy której działa Zespół, wymaga dostosowania metod, środków i form proponowanej przez Poradnię pomocy nauczycielom, pedagogom szkolnym i rodzicom. Także Zespół musiał się dostosować do oczekiwań środowiska lokalnego. W tym roku najbardziej pomocne były indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia logopedyczne w szkołach i przedszkolach. Obowiązujące od lutego 2011 r. nowe przepisy oświatowe będą wymuszały także w kolejnych latach kontynuowanie takich konsultacji oraz pomoc szkołom w tworzeniu IPET-ów, KIP-ów oraz PDW-ów. Planowanie pracy Zespołu będzie odbywało się na bieżąco, w miarę potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe.


Liderka Krzeszowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów
mgr Ewa Maria Gacek – logopeda

Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów

Działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach, ul. Długa 22, uprzejmie informuje, że rozpoczyna cotygodniowe konsultacje logopedyczne.

Konsultacje odbywać się będą w każdy poniedziałek, począwszy od 09.05.20011r., w godz. 16.00-17.00.

Zgłoszenia telefoniczne w dniu konsultacji do godziny 14.00 pod nr tel. 12 282 09 78.

Konsultacje skierowane są do logopedów, nauczycieli prowadzących w szkołach i innych placówkach specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy.

mgr Ewa Maria Gacek - logopeda

WSPÓLNE DZIAŁANIE KZDL I PSYCHOLOGÓW Z NAUCZYCIELAMI

Dnia 15.04.2011. odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach szkolenie dla nauczycieli związane z wejściem w życie nowych przepisów oświatowych o konieczności tworzenia dla każdego dziecka z dysfunkcjami (posiadającego stosowne orzeczenie lub opinię z Poradni), IPET-ów. Z uwagi na skomplikowane przepisy nakładające na nauczycieli dodatkowe obowiązki (m.in. tworzenie w szkołach i placówkach Zespołów opracowujących IPET-y lub PDW), Poradnia zaprosiła do przeprowadzenia szkolenia wybitną specjalistkę, psychologa, trenera PZPP, dyrektora Poradni PP w Zabierzowie, mgr Joannę Hanusz. Nauczyciele otrzymali wyczerpujące informacje na interesujące ich tematy.
Fotorelacja

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2