Rabczański Zespół Doskonalenia Logopedów

3.10.2011 rozpoczyna kolejny rok swojej działalności Zespół Doskonalenia Logopedów w Rabce-Zdroju. W trakcie spotkania Pani mgr Dorota Suchocka - pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce- Zdroju przedstawi najnowsze przepisy oświatowe. Uczestnicy omówią rolę logopedy w świetle przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.
Od października 2011 r. rusza projekt Akademia Czytania pod patronatem Oddziału Małopolskiego PTL

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RABCE-ZDROJU ORGANIZUJE
ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ DZIECKA CZTEROLETNIEGOW RAMACH PROJEKTU
A K A D E M I A C Z Y T A N I A.
PROJEKT TEN POLECANY JEST PRZEZ PROF. JAGODĘ CIESZYŃSKĄ
I OPATRZONY HONOROWYM PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI.


Zajęcia odbywać będą się w każdy poniedziałek o godzinie 17.00.
Prowadzące: mgr Agnieszka Bala, mgr Agnieszka Juszczak
Współpracować z Akademią Czytania będą logopedzi działający w Zespole Doskonalenia Logopedów w Rabce-Zdroju. ZAPRASZAMY!

 

lider Rabczańskiego ZDL
Agnieszka Bala

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

13.04.2011. odbyło się spotkanie, na którym logopedzi zaprezentowali swój dorobek warsztatowy i przedstawili materiał sylabowy wykorzystywany w terapii symultaniczno-sekwencyjną nauką czytania prof. Cieszyńskiej.

Ostatnie spotkanie w roku szkolnym 2010/2011 odbędzie się 25.05. o godz. 17.00. Na spotkaniu neurologopedki: mgr Mira Ponicka i mgr Barbara Marcinkowska, przeprowadzą szkolenie na temat – Diagnoza i terapia pacjentów z dyzartrią i dysfazją.

We wrześniu 2011 zostanie podany termin inauguracyjnego spotkania w roku szkolny 2011/2012.

Ćwiczenia usprawniające pracę lewej i prawej półkuli mózgu.

16.03 odbyło się spotkanie, na którym logopedzi podzielili się swoim doświadczeniem terapeutycznym związanym z wykorzystywaniem ćwiczeń usprawniających pracę prawej i lewej półkuli mózgu. Na kolejne spotkanie zapraszamy 13.04 na godzinę 17. W trakcie spotkania logopedzi będą prezentowali pomoce dotyczące materiału sylabowego wykorzystywane w terapii .

Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania

6. 02 odbyło się zebranie ZDL w Rabce-Zdroju, na którym został przeprowadzony warsztat z cyklu Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania w przypadku dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwojowymi cz. 2.
Na kolejne spotkanie zapraszamy 16.03.2011 na godzinę 17. Tym razem logopedzi podzielą się swoim doświadczeniem związanym z wykorzystywaniem ćwiczeń usprawniających prawą i lewą półkulę mózgu w pracy terapeutycznej. ZAPRASZAMY!
 
mgr Agnieszka Bala

Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania

 12. 01 odbyło się kolejne zebranie ZDL w Rabce - Zdroju. Na zebranie przybyło 25 osób. Prowadząca zebranie Agnieszka Bala przeprowadziła cz. 1 warsztatów z cyklu Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania w przypadku dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwojowymi.
Kolejne spotkanie odbędzie się 16.02 o godzinie 17. Zapraszamy!

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2