Editorial Board

Editor-in-Chief Jolanta Panasiuk (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)
Secretary Urszula Jęczeń (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)
Members
Aneta Domagała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Muzyka-Furtak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Katarzyna Kaczorowska-Bray
(Uniwersytet Gdański)
Renata Kołodziejczyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zdzisław M. Kurkowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Anita Lorenc
(Uniwersytet Warszawski)
Stanisław Milewski
(Uniwersytet Gdański)
Urszula Mirecka
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Magdalena Osowicka-Kondratowicz
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Barbara Ostapiuk
(Uniwersytet Szczeciński)
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Joanna Stasiak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zbigniew Tarkowski
(Uniwersytet Medyczny, Lublin)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Marta Wysocka
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)