Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2007-2010)


Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy działa przy Komitecie Językoznawstwa PAN i jest w Polsce jednostką o najwyższym autorytecie naukowym. Jej przewodniczącym jest prof. Stanisław Grabias. Komisja liczy 35 osób, które reprezentują wiodące w Polsce ośrodki uniwersyteckie. Jej skład tworzy 20 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 15 doktorów. Interdyscyplinarny charakter Komisji wynika z faktu, iż stanowią ją lingwiści, logopedzi oraz psycholodzy. Na posiedzeniach, Komisji - odbywających się kilka razy w roku - wygłaszane są referaty i dyskutowane są najistotniejsze problemy teoretyczne i metodologiczne z dziedziny logopedii. W posiedzeniach Komisji uczestniczą ponadto osoby nie będące jej członkami.

Członkowie Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy

* dr Borowiec Helena - UMCS w Lublinie,
* prof. Bokus Barbara - Uniwersytet Warszawski,
* prof. Cieszyńska Jagoda - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
* dr Emiluta-Rozya Danuta - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
* prof. Grabias Stanisław, (przewodniczący) - UMCS w Lublinie,
* dr Jastrzębowska Grażyna - Uniwersytet Opolski,
* dr Jęczeń Urszula - UMCS w Lublinie,
* dr Kamińska Barbara - Uniwersytet Gdański,
* prof. Kielar-Turska Maria - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
* dr Lilianna Konopska - Uniwersytet Szczeciński,
* prof. Krakowiak Kazimiera - Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie,
* prof. Kurcz Ida - Uniwersytet Warszawski,
* dr Kurkowski Zdzisław - UMCS w Lublinie,
* prof. Łobacz Piotra - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
* prof. Łuczyński Edward - Uniwersytet Gdański,
* dr Maciejewska Alina - Akademia Podlaska Siedlce,
* dr Michalik Mirosław - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
* prof. Milewski Stanisław - Uniwersytet Gdański,
* dr Młynarska Małgorzata - Uniwersytet Wrocławski,
* dr Ostapiuk Barbara - Uniwersytet Szczeciński,
* prof. Ożdżyński Jan - Akademia pedagogiczna w Krakowie,
* dr Pluta-Wojciechowska Danuta - Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej,
* prof. Porayski-Pomsta Józef - Uniwersytet Warszawski,
* dr Przybysz-Piwko Maria - Uniwersytet Warszawski,
* prof. Rakowska Alicja - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
* prof. Rocławski Bronisław - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
* dr Rocławska-Daniluk Małgorzata - Uniwersytet Gdański,
* prof. Smoczyńska Magdalena - Uniwersytet Jagieloński w Krakowie,
* prof. Synowiec Helena - Uniwersytet Śląski,
* dr Śniatkowski Sławomir - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,
* prof. Wales-Shugar Grace - Uniwersytet Warszawski,
* dr hab. Woźniak Tomasz - UMCS w Lublinie,
* Prof. Zgółka Halina - UAM w Poznaniu,
* Prof. Zgółka Tadeusz - UAM w Poznaniu,
* prof. Zarębina Maria - .

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2