Głos zawodowy - profilaktyka zaburzeń głosu u śpiewaków, aktorów i innych profesjonalistów narażonych na nadmierny wysiłek głosowy

logo formatPolskie Towarzystwo Logopedyczne rekomenduje kurs "Głos zawodowy - profilaktyka zaburzeń głosu u śpiewaków, aktorów i innych profesjonalistów narażonych na nadmierny wysiłek głosowy" organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

Termin: 6 kwietnia 2020 (poniedziałek)
Miejsce: Łódź
Koszt: 400 zł

Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż twarzy – warsztat praktyczny

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż twarzy – warsztat praktyczny

Prowadzący:mgr Magdalena Mastalerek-Dudek, logopeda, neurologopeda, instruktor masażu Shantala i Shantala Body Touch. Pracownik Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w CTS Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu. Logopeda – praktyk, aktualnie prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne dzieci od pierwszych miesięcy życia do wieku szkolnego. Prowadzi także indywidualne szkolenia z masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci.

Magister logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Neurologopeda - ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Magister filologii polskiej ze specjalnością glottodydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Posiada przygotowanie pedagogiczne - ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jako instruktor Polskiej Szkoły masażu Shantala prowadzi szkolenia i warsztaty miedzy innymi w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki" Jako prelegentka III Konferencji dotyczącej masażu Shantala zaprezentowała wykład Masaż Shantala w praktyce logopedycznej. Rola odpowiedniej stymulacji dotykowej we wspomaganiu rozwoju dziecka.
Swój warsztat pracy wzbogaca poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Data: 13 kwietnia 2019 r.

Czas trwania:
Godz. 14:00 – 17:00

Adresaci szkolenia:
Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, rodzice

Cele:
Zapoznanie z najważniejszymi informacjami dotyczącymi masażu Shantala i możliwościami jego zastosowania w pracy logopedy. Nauka masażu twarzy.
Uczestnik potrafi wykonać masaż twarzy posługując się poznanymi technikami.

Program:

1. Wprowadzenie do masażu Shantala
(krótka historia, warunki i podstawowe zasady prowadzenia masażu).
2. Możliwości wykorzystania masażu Shantala w pracy logopedy.
3. Masaż twarzy – zaprezentowanie techniki i omówienie korzyści wynikających z jej stosowania.
4. Praca w parach – warsztat praktyczny masażu twarzy.

Cena:
75 zł/os.
5% zniżki – członkowie PTL
20% zniżki – studenci i doktoranci

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Chęć uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA SZKOLENIA

Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

Prowadzący: mgr Magdalena Tarnawska,neurologopeda kliniczny, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kraśniku.
Ukończyła studia na UMCS: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną. Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie gdzie zdobywa doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Od kilku lat prowadzi też szkolenia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym.

Data: 23lutego 2019 r.

Czas trwania:
9:00 – 17:30

Adresaci szkolenia:
logopedzi, studenci logopedii

Cele:
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Program:

1. Specyfika funkcjonowania komunikacyjnego dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza logopedyczna.
2. Terapia logopedyczna na poszczególnych poziomach rozwoju komunikacji:
-  wspomaganie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym;
-  rozwijanie komunikacji symbolicznej.
3. Warsztaty:
-  analiza funkcjonowania komunikacyjnego konkretnych dzieci,
-  opracowywanie diagnozy logopedycznej,
-  tworzenie programu terapii logopedycznej.
Cena:
200 zł/os.
5% zniżki – członkowie PTL
20% zniżki – studenci i doktoranci

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Chęć uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA SZKOLENIA

LOGORYTMIKA

WysockaMartaSzanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. LOGORYTMIKA.

Prowadzący: dr Marta Wysocka – dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z percepcją prozodii mowy i związkami prozodii z muzyką. Jest autorką licznych publikacji dotyczących roli prozodii w rozwoju mowy, uwarunkowań zachowań prozodycznych i zaburzeń prozodii, zaburzeń głosu oraz wykorzystania muzyki
w terapii i profilaktyce logopedycznej. Jest również czynnym terapeutą. Prowadzi terapię dzieci i osób dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy i głosu. Pracuje też z zawodowymi mówcami nad doskonaleniem ich techniki mówienia. Ma za sobą wieloletnią praktykę logopedyczną w różnych lubelskich placówkach świadczących pomoc logopedyczną oraz w Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej działającej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. 

Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Program diagnozy i terapii dzieci
z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej
Cz. 1 – dzieci w wieku przedszkolnym
Cz. 2 – dzieci w wieku szkolnym

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska – surdologopeda (powierzenie przez ministra obowiązków specjalisty 2012),
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APS w Warszawie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
doktor nauk medycznych, polonistka, surdologopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii
i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Programowanie języka polskiego u dzieci dwujęzycznych

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Programowanie języka polskiego u dzieci dwujęzycznych

Prowadzący: mgr Urszula Ciszewska-Psujek – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – filologii polskiej ze specjalnością glottodydaktyczną i nauczycielską oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Doktorantka w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej.
Logopedia w Teorii i Praktyce, która odbędzie się 16 i 17 września 2017 roku Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Zaproszenie  Informacja oi konferencji

Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy

Szanowni Państwo!

W dniach 13-14 grudnia 2013 roku Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy".

Serdecznie pragniemy zaprosić na to wydarzenie wszystkie osoby interesujące się tematyką logopedii medialnej i mediów, zarówno w charakterze prelegenta, jak i słuchaczy.
W tych dniach odbędą się również przydatne dla studentów dziennikarstwa, politologii oraz osób dbających o swój głos warsztaty: z emisji głosu oraz z artykulacji. Można zapisywać się na oba szkolenia.

TERMINY:
Do 19. listopada przyjmujemy zgłoszenia prelegentów i akceptujemy abstrakty;
Do 8. grudnia czekamy na prezentacje i zgłoszenia na warsztaty.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS: http://nklia.wordpress.com//. Proszę go uzupełnić i wysłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Serdecznie zapraszamy!

IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ŚO PTL

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zaprasza do udziału w logopedycznej konferencji naukowej 20 kwietnia 2013 roku w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Tematyka konferencji obejmuje problemy związane z szeroko pojętymi zagadnieniami logopedycznymi, włączając pokrewne dyscypliny naukowe wnoszące istotny wkład w praktykę logopedyczną.
Więcej informacji
 W imieniu zarządu ŚO PTL
dr Iwona Michalak-Widera

Otorynolaryngologia Łódź 2012

W dniach 8-9 marca 2012 roku odbędzie się w Łodzi ogólnopolska konferencja "Otorynolaryngologia Łódź 2012". Organizowana jest ona przez "Otorynolaryngologię - przegląd kliniczny" oraz Polskie
Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne. W drugim dniu tj. 9. marca będzie miała miejsce sesja
logopedyczno-foniatryczna. Jest to coroczna okazja do zapoznania się z aspektami medycznego, fizjoterapeutycznego i logopedycznego ujęcia tematów związanych ze słuchem, emisją i rehabilitacją głosu.

Szczegółowy program konferencji Formularze zgłoszeniowe:20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2