Głos zawodowy - profilaktyka zaburzeń głosu u śpiewaków, aktorów i innych profesjonalistów narażonych na nadmierny wysiłek głosowy

logo formatPolskie Towarzystwo Logopedyczne rekomenduje kurs "Głos zawodowy - profilaktyka zaburzeń głosu u śpiewaków, aktorów i innych profesjonalistów narażonych na nadmierny wysiłek głosowy" organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

Termin: 6 kwietnia 2020 (poniedziałek)
Miejsce: Łódź
Koszt: 400 zł

Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż twarzy – warsztat praktyczny

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż twarzy – warsztat praktyczny

Prowadzący:mgr Magdalena Mastalerek-Dudek, logopeda, neurologopeda, instruktor masażu Shantala i Shantala Body Touch. Pracownik Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w CTS Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu. Logopeda – praktyk, aktualnie prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne dzieci od pierwszych miesięcy życia do wieku szkolnego. Prowadzi także indywidualne szkolenia z masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci.

Magister logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Neurologopeda - ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Magister filologii polskiej ze specjalnością glottodydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Posiada przygotowanie pedagogiczne - ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Jako instruktor Polskiej Szkoły masażu Shantala prowadzi szkolenia i warsztaty miedzy innymi w ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. "Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki" Jako prelegentka III Konferencji dotyczącej masażu Shantala zaprezentowała wykład Masaż Shantala w praktyce logopedycznej. Rola odpowiedniej stymulacji dotykowej we wspomaganiu rozwoju dziecka.
Swój warsztat pracy wzbogaca poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Data: 13 kwietnia 2019 r.

Czas trwania:
Godz. 14:00 – 17:00

Adresaci szkolenia:
Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, rodzice

Cele:
Zapoznanie z najważniejszymi informacjami dotyczącymi masażu Shantala i możliwościami jego zastosowania w pracy logopedy. Nauka masażu twarzy.
Uczestnik potrafi wykonać masaż twarzy posługując się poznanymi technikami.

Program:

1. Wprowadzenie do masażu Shantala
(krótka historia, warunki i podstawowe zasady prowadzenia masażu).
2. Możliwości wykorzystania masażu Shantala w pracy logopedy.
3. Masaż twarzy – zaprezentowanie techniki i omówienie korzyści wynikających z jej stosowania.
4. Praca w parach – warsztat praktyczny masażu twarzy.

Cena:
75 zł/os.
5% zniżki – członkowie PTL
20% zniżki – studenci i doktoranci

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Chęć uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA SZKOLENIA

Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych

Prowadzący: mgr Magdalena Tarnawska,neurologopeda kliniczny, logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kraśniku.
Ukończyła studia na UMCS: pedagogikę specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną. Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie gdzie zdobywa doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Od kilku lat prowadzi też szkolenia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym.

Data: 23lutego 2019 r.

Czas trwania:
9:00 – 17:30

Adresaci szkolenia:
logopedzi, studenci logopedii

Cele:
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Program:

1. Specyfika funkcjonowania komunikacyjnego dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza logopedyczna.
2. Terapia logopedyczna na poszczególnych poziomach rozwoju komunikacji:
-  wspomaganie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym;
-  rozwijanie komunikacji symbolicznej.
3. Warsztaty:
-  analiza funkcjonowania komunikacyjnego konkretnych dzieci,
-  opracowywanie diagnozy logopedycznej,
-  tworzenie programu terapii logopedycznej.
Cena:
200 zł/os.
5% zniżki – członkowie PTL
20% zniżki – studenci i doktoranci

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Chęć uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://www.logopedia.umcs.lublin.pl/

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA SZKOLENIA

LOGORYTMIKA

WysockaMartaSzanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. LOGORYTMIKA.

Prowadzący: dr Marta Wysocka – dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z percepcją prozodii mowy i związkami prozodii z muzyką. Jest autorką licznych publikacji dotyczących roli prozodii w rozwoju mowy, uwarunkowań zachowań prozodycznych i zaburzeń prozodii, zaburzeń głosu oraz wykorzystania muzyki
w terapii i profilaktyce logopedycznej. Jest również czynnym terapeutą. Prowadzi terapię dzieci i osób dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy i głosu. Pracuje też z zawodowymi mówcami nad doskonaleniem ich techniki mówienia. Ma za sobą wieloletnią praktykę logopedyczną w różnych lubelskich placówkach świadczących pomoc logopedyczną oraz w Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej działającej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. 

Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. Program diagnozy i terapii dzieci
z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej
Cz. 1 – dzieci w wieku przedszkolnym
Cz. 2 – dzieci w wieku szkolnym

Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska – surdologopeda (powierzenie przez ministra obowiązków specjalisty 2012),
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APS w Warszawie
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
doktor nauk medycznych, polonistka, surdologopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii
i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2