22.10.2008 KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ŚWIATOWEGO DNIA JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD)

Świat, który rozumie jąkanie (Benny David)
KONFERENCJA NAUKOWA z okazji ŚWIATOWEGO DNIA JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD)
             22 PAŹDZIERNIKA 2009 r.
 
 
 
Konferencja dla pracowników naukowych i studentów oraz jąkających się.

Organizatorzy:
Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ i Podyplomowe Studia Logopedii UŚ
Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim
Polski Związek Jąkających – Oddział Katowice

Program konferencji wkrótce

PROGRAM KONFERENCJI


10.00 OTWARCIE KONFERENCJI (Dziekan Wydz. Filologicznego UŚ)
10.15 – 10.45 Profilaktyka i interwencja logopedyczna w przypadku wczesnej niepłynności mowy (dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Węsierska)
10.45 – 10.55 Dyskusja
10.55 – 11.40 Problematyka jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w kontekście diagnozy i terapii
(dr Mieczysław Chęciek)
11.40 – 11.50 Dyskusja
11.50 - 12.05 Z historii Polskiego Związku Jąkających Się oraz Światowego Dnia Jąkających
Się (International Stuttering Awareness Day, ISAD) (mgr K.Robakowska-Ploch)
12.05 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30 – 13.30 Prezentacja filmu BBC Gdy brakuje słów (No words to say) z komentarzem
13.30 – 15.30 Dyskusja panelowa dotycząca społecznego aspektu jąkania z elementami form socjoterapeutycznych
z udziałem osób jąkających się
15.30ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (dr Olga K. Przybyla)

MIEJSCE OBRAD – SALA RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Śląskiego, Katowice pl. Sejmu Śląskiego (V p.)