V Otwarte Warsztaty Stowarzyszenia Mówić bez Słów

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniach 25 – 26 października 2008 r. w Warszawie odbędą się V Otwarte Warsztaty Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”. Temat warsztatów brzmi: I kto to mówi? Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w terapii małego dziecka i wspomaganiu jego rodziny. Chcemy, aby podczas warsztatów uczestnicy podzielili się doświadczeniami z pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, wczesnej interwencji oraz w przedszkolach. 
Przyjrzymy się bliżej początkowemu etapowi wprowadzania AAC, włączaniu rodziców w ten proces, a w rezultacie – budowaniu warunków do jak najpełniejszego, językowego uczestnictwa dzieci niemówiących w życiu rodzinnym, społecznym i w edukacji od najwcześniejszych lat.

Zachęcamy zainteresowane osoby do zapisania w kalendarzach terminu warsztatów, a także do czynnego w nich uczestniczenia i przygotowania własnych prezentacji. Dalsze informacje i formularz zgłoszeniowy ukażą się na naszej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia. Zapraszamy!

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2