Konferencja Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej III edycja

05.12.2008 r. Konferencja "Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej"

Program konferencji łączy wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi, przewiduje również warsztaty, podczas których pokazane zostaną zajęcia (utrwalone na taśmach filmowych) z dziećmi autystycznymi oraz dziećmi z zespołem Aspergera. Formularz zgłoszeniowy i bliższe informacje na stronie www.we.pl
Podczas konferencji zostaną przedstawione teoretyczne podstawy autorskiej metody, którą od wielu lat pracuje z dziećmi autystycznymi Elżbieta Wianecka prowadząca Gabinet Terapeutyczno - Edukacyjny „Abecadło” w Krakowie. Jest autorką programu „Słucham i uczę się mówić” oraz pomocy dydaktycznych do terapii mowy dzieci autystycznych
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że prezentowana metoda należy do najskuteczniejszych w Polsce. Pozwala pomóc dzieciom dotkniętym najgłębszym autyzmem, często tym, którym odmówiono pomocy w innych ośrodkach w kraju. Skuteczność tej terapii jest głównym powodem, dla którego organizowana jest konferencja. Jej celem jest bowiem zapoznanie szerszego grona terapeutów, rodziców oraz środowiska naukowego z założeniami oraz efektami metody.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2