16.05.2009. Konferencja Naukowo-szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału PTL

Zaproszenie

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
zaprasza do udziału w konferencji naukowo - szkoleniowej w dniu
16.05.2009 r.na temat: "Implant czy aparat? Droga do lepszego funkcjonowania osób z wadą słuchu"

Program konferencji
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
Oddział Dolnośląski
54-144 Wrocław, ul. Dworska 8, tel. (071) 353 64 69
___________________________________________________________________
Wrocław, dn. 09.02.2009r.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTL zaprasza do udziału
w konferencji naukowo – szkoleniowej
w dniu 16.05.2009r.:


"Implant czy aparat? Droga do lepszego funkcjonowania osób z wadą słuchu"

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 - 9.30 - Rejestracja, potwierdzenie delegacji, wydawanie zaświadczeń o udziale w konferencji, możliwość zakupu pomocy     logopedycznych i in.
9.30 - 10.00 - Sprawy organizacyjne (m.in. informacje dotyczące warsztatów dla logopedów, wydawnictw logopedycznych, aktualnych prac ZG PTL - m.in. informacje o certyfikatach i in.).
10.00 - 10.15 - Problemy zawodowe logopedów - aktualności Polskiego Związku Logopedów
10.15 - wykład szkoleniowo - naukowy prowadzony przez p. mgr Barbarę Teodorczuk (kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu na ul. Braniborskiej 2/10 we Wrocławiu, magister filologii polskiej, surdologopeda) oraz p. mgr Agnieszkę Reisch-Radaczyńską (surdologopeda, pedagog specjalny), które od lat zajmują się profilaktyką i terapią z dziećmi mającymi problemy ze słuchem.

Wykład podzielony będzie na 4 części:

1.Stopnie niedosłuchu i ich znaczenie w rozwoju mowy.
2.Kompetencje językowe w zależności od stopnia niedosłuchu.
3.Różnice między funkcjonowaniem dzieci w aparatach słuchowych i implantach.
4.Programy komputerowe i słuchowe wykorzystywane w terapii dzieci z wadami słuchu.

ok. 13.00 - 13.45 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

TERMIN: 16. 05. 2009 r.
MIEJSCE: Wrocław, ul. Dworska 8
ODPŁATNOŚĆ: 30 PLN (płatne w dniu konferencji na miejscu)
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
mgr Bogusława Kwiecińska -
Przewodnicząca DOPTL

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2