Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

PRZEZNACZENIE:
 dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów pracujących z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Cele szkolenia:
•Znajomość kryteriów diagnostycznych autyzmu oraz innych całościowych zaburzeń dziecięcych;
•Umiejętność oceny funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu (PEP-R, CHAT);
•Znajomość zasad uczenia się na drodze warunkowania klasycznego i instrumentalnego;
•Umiejętność budowania systemu motywacyjnego;
•Umiejętność radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów;
•Umiejętność budowania indywidualnych programów redukcji zachowań trudnych;
•Znajomość metod uczenia uczniów ze spektrum autyzmu;
•Umiejętność wyznaczania celów edukacyjnych u uczniów ze spektrum autyzmu;
•Umiejętność budowania indywidualnych programów edukacyjnych;
•Umiejętność budowania indywidualnych programów dotyczących umiejętności społecznych;
•Znajomość zasad włączania uczniów ze spektrum autyzmu do grup rówieśników typowo rozwijających się.
 
I blok szkolenia: (wykłady i warsztaty)

1. Etiologia, charakterystyka autyzmu:
• przyczyny autyzmu;
• charakterystyka osób z autyzmem;
• autyzm a teoria umysłu

2. Diagnoza i ocena poziomu rozwoju dzieci z autyzmem:
•   diagnoza według DSM-IV;
• diagnoza różnicowa: (autyzm a autyzm atypowy, zespół Retta, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, głuchota, niepełnosprawność intelektualna);
•  omówienie kwestionariusza wywiadu z rodzicami;
•  obserwacja ukierunkowana;
•  ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem na podstawie kwestionariusza PEP-R

3. Metody redukowania zachowań trudnych:
• uczeni się poprzez warunkowanie klasyczne oraz instrumentalne;
• pięć konsekwencji reakcji;
• zasady stosowania wzmocnień;
• budowa systemu motywacyjnego;
• klasyfikacja trudnych zachowań;
• elementy funkcjonalnej analizy zachowania;
• metody redukowania trudnych zachowań stosowane w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku (podział na trzy poziomy restrykcyjności);
• opracowywanie programów redukcji trudnych zachowań.

II blok (wykłady i warsztaty)

4. Metody pracy z osobami z autyzmem:

• kształtowanie;
• metoda wyodrębnionych prób;
• uczenie incydentalne;
• plany aktywności;
• videomodelowanie;
• uczenie inicjowania i podtrzymywania konwersacji metodą skryptów i ich wycofywania

5.Określanie celów terapii uczniów ze spektrum autyzmu

• zasady budowania programów edukacyjnych;
• tworzenie programów edukacyjnych.
• budowanie indywidualnych programów społecznych (teoria umysłu).
• opracowanie historyjek przeznaczonych do nauki zachowań społecznych.
• włączania uczniów ze spektrum autyzmu do grup rówieśników typowo rozwijających się.

TERMINY:
• 1 część: 29,30,31 styczeń 2010./ godz. 9-15.30, 9-15.30.9-14/
• 2 część: 26,27,28 marzec 2010.

Koszt: 600 zł/ osoba. Wpłaty można dokonywać w dwóch ratach na szkoleniu
/ styczeń 300 zł, marzec 300 zł/.

Osoba prowadząca: mgr Beata Ignaczewska - dyrektor CTB, pedagog specjalny, superwizor w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku.

Miejsce: PPP nr 3, ul. Słowackiego 45, Bielsko-Biała

Zgłoszenia przyjmuje:
Sekretariat Poradni: Tel: 33 812 57 69,
Magdalena Putyra, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2