Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej

Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pragnie zaprosić Państwa na szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej” prowadzone przez dr n. med. Ewę Kostyk i dr n. med. Annę Kruczek w dniu 18 marca 2011 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Szkolenie kierowane jest do logopedów, neurologopedów, studentów logopedii, neuropsychologów oraz lekarzy pracujących w poradniach, klinikach oraz gabinetach, którzy na co dzień spotykają się z zaburzeniami komunikacji językowej o proweniencji genetycznej.
Podczas spotkania, które odbędzie się w sali 444 Uniwersytetu Pedagogicznego w godz. 14.00-20.00, omówione zostaną następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Najczęstsze aberracje chromosomowe i zespoły mikrodelecyjne.
2. Przykłady chorób jednogenowych.
3. Wady wrodzone i ich przyczyny.
4. Diagnostyka genetyczna pre- i postnatalna.


Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 marca 2011 roku.

Informacji nt szkolenia udzielają wyłącznie jego organizatorzy:

Formularz zgłoszeniowy       Informacje organizacyjne   Informacje logistyczne
 
 
dr Mirosław Michalik
Przewodniczący Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
kontakt: 504008664mgr Anna Siudak
Zastępca Przewodniczącego
Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
kontakt: 691507302

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2