XVII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa, członków PTL oraz zainteresowane osoby niezrzeszone na: Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączony z konferencją naukową pod hasłem: „Dwieście lat logopedii w Polsce”. Zjazd i konferencja odbędą się w dniach 10 – 11 czerwca 2011 roku w Lublinie.
 
Zakwaterowanie we własnym zakresie. Informacja turystyczna

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2