Otorynolaryngologia Łódź 2012

W dniach 8-9 marca 2012 roku odbędzie się w Łodzi ogólnopolska konferencja "Otorynolaryngologia Łódź 2012". Organizowana jest ona przez "Otorynolaryngologię - przegląd kliniczny" oraz Polskie
Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne. W drugim dniu tj. 9. marca będzie miała miejsce sesja
logopedyczno-foniatryczna. Jest to coroczna okazja do zapoznania się z aspektami medycznego, fizjoterapeutycznego i logopedycznego ujęcia tematów związanych ze słuchem, emisją i rehabilitacją głosu.

Szczegółowy program konferencji Formularze zgłoszeniowe:20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2