V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej.
Logopedia w Teorii i Praktyce, która odbędzie się 16 i 17 września 2017 roku Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Zaproszenie  Informacja oi konferencji

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2