LOGORYTMIKA

WysockaMartaSzanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie organizowane przez PTL pt. LOGORYTMIKA.

Prowadzący: dr Marta Wysocka – dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z percepcją prozodii mowy i związkami prozodii z muzyką. Jest autorką licznych publikacji dotyczących roli prozodii w rozwoju mowy, uwarunkowań zachowań prozodycznych i zaburzeń prozodii, zaburzeń głosu oraz wykorzystania muzyki
w terapii i profilaktyce logopedycznej. Jest również czynnym terapeutą. Prowadzi terapię dzieci i osób dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy i głosu. Pracuje też z zawodowymi mówcami nad doskonaleniem ich techniki mówienia. Ma za sobą wieloletnią praktykę logopedyczną w różnych lubelskich placówkach świadczących pomoc logopedyczną oraz w Uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej działającej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. 

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną oraz nauczycielską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku oraz podyplomowe studia w zakresie emisji głosu dla na Wydziale Artystycznym UMCS. Uczestniczyła także w wielu szkoleniach doskonalących wiedzę i umiejętności praktyczne wykorzystywane w diagnozie i terapii logopedycznej.

Data: 8-9 grudnia 2018 r.

Czas trwania:
sobota, godz. 9-17,
niedziela, godz. 9-13
Adresaci szkolenia:
logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi

Cele:
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych. Zdobędą umiejętność właściwego doboru muzyki służącej stymulacji rozwoju mowy oraz stosowanej w terapii jej zaburzeń.

Program:

1. Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
2. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje.
3. Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
4. Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
5. Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z użyciem bodźców muzycznych.
6. Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.

Cena:
350 zł/os.
5% zniżki – członkowie PTL
20% zniżki – studenci i doktoranci

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Chęć uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać mailowo pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować wpłacając określoną kwotę na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
W tytule prosimy wpisać: IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA SZKOLENIA.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2