Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej

Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pragnie zaprosić Państwa na szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej” prowadzone przez dr n. med. Ewę Kostyk i dr n. med. Annę Kruczek w dniu 18 marca 2011 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Szkolenie kierowane jest do logopedów, neurologopedów, studentów logopedii, neuropsychologów oraz lekarzy pracujących w poradniach, klinikach oraz gabinetach, którzy na co dzień spotykają się z zaburzeniami komunikacji językowej o proweniencji genetycznej.

Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera-szkolenie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
,,Nie-Grzeczne Dzieci” zaprasza na szkolenie:  Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera. Adresaci szkolenia: logopedzi prowadzący terapię komunikacji z dziećmi z zespołem Aspergera. Prowadzący: Edyta Pietrzak – logopeda, pedagog szkolny, członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,Nie-Grzeczne Dzieci”.

Więcej informacji.

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna ISAD 2010

Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Rafał Molencki wraz z Kierownikiem Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Olgą Przybylą, Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, dr Jolanta Góral-Półrola oraz Współorganizatorzy - mają zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, logopedów, słuchaczy logopedii, nauczycieli, jąkających się i inne zainteresowane problemami niepłynności mówienia osoby do udziału w trzeciej już konferencji, po raz pierwszy natomiast Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) Świat, który rozumie jąkanie (ISA) ( The World That Understand Stuttering )

II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna w Krakowie

Zaproszenie !
Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane będą od września.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż w dniu wpłaty.

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma przyjemność zaprosić 23 listopada 2010 r. na II Ogólnopolską Naukową Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA. BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZABURZEŃ MOWY”.

Więcej informacji

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA  odbędzie się w dniach 28 - 30 maja 2010 w Szczecinie konferencja dot. POROZUMIEWANIA SIĘ OSÓB NIEMÓWIĄCYCH SYSTEM ZNAKOWO-OBRAZKOWY PIKTOGRAMY


Miejsce konferencji: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, ul. Kolumba 86, Szczecin.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich terapeutów mowy, logopedów, nauczycieli, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie z poważnymi problemami w komunikacji językowej.

Więcej informacji na stronie www.piktogramy.webpark.pl

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2