Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna

współorganizatorzy: Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego,
Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

Zapraszamy.

Organizatorzy konferencji - Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, Pracownia Logopedii Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Podyplomowe Studium Neurologopedii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej zapraszają Państwa do udziału w konferencji naukowej nt. Wczesna interwencja logopedyczna. Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 12 września 2010 roku w Uniwersytecie Warszawskim, Biblioteka Uniwersytecka BUW, Warszawa ul. Dobra 55/66.

Celem konferencji jest:

International Association of Laryngectomees

International Association of Laryngectomees, Fundacja Międzynarodowego Towarzystwa Laryngektomowanych – Federacja Europejskich Laryngektomowanych oraz Ośrodek Protezowania Mowy i Słuchu Cyberbiomed Sp. z o.o. pragnie zaprosić na Warsztaty Szkoleniowe z zakresu:
Kompleksowa Rehabilitacja Pacjentów po laryngektomii częściowej lub całkowitej z wykorzystaniem najnowszych aparatów i środków technicznych. Szkolenie pierwszego i drugiego stopnia.
Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7marca 2010r. w Pyrzowicach. Koszt szkolenia 300,00zł. Koszt noclegu ze śniadaniem 2 x 85zł, wyżywienie we własnym zakresie, do dyspozycji 3 restauracje w tym jedna regionalna. Szczególny nacisk zostanie położony na rehabilitację pacjentów z protezami implantowanymi.
Więcej informacji na stronie: www.cyberbiomed.com

Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.

Zaproszenie na warsztaty

Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zaprasza na warsztaty prowadzone przez dr Jolantę Panasiuk Zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych, które odbędą się 19-20 grudnia 2009 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Szkolenie kierowane jest do logopedów, neurologopedów, neuropsychologów oraz lekarzy pracujących w poradniach, klinikach oraz gabinetach, którzy na co dzień spotykają się z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi. Program szkolenia obejmuje 18 godzin. Serdecznie zapraszamy!!!

Program do pobrania           Formularz zgłoszeniowy           Ważne informacje
 
 
Zastępca Przewodniczącego
Małopolskiego Oddziału PTL
mgr Anna Siudak


Regionalna konferencja w Zamościu

ACC - Wykorzystanie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się do wsparcia.

W dniach 14-15 listopada 2009 roku odbędzie się w Zamościu regionalna konferencja na temat: „ Wykorzystania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się do wsparcia komunikacji z osobami z problemami w mówieniu”.
Konferencja ta organizowana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Zamościu oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w ramach projektu dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Zamość i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Lublina „Porozmawiajmy – przełamywanie barier w komunikowaniu się”

Konferencje Logopedyczne w Krakowie

KONFERENCJE LOGOPEDYCZNE W KRAKOWIE

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją konferencji na temat: afazji, dysleksji, wczesnej interwencji terapeutycznej.
Więcej informacji oraz zapisy strona www.we.pl, zakładka TARGI, IMPREZY lub WARSZTATY METODYCZNE
http://www.we.pl/index.php?s=warsztaty

ILOŚĆ MIEJSC ŚCIŚLE OGRANICZONA!!!

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2