III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zaprasza 24 października 2008 na III Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”. Konferencja odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wejście od Placu Sejmu Śląskiego, w godzinach od 9.00 do 15.00.

do pobrania program konferencji i formularz zgłoszeniowy

                                                                                                                                                                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy
w imieniu zarządu ŚO PTL
dr Iwona Michalak-Widera

I Międzynarodowy Kongres Studentów I Młodych Lekarzy

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie zaprasza na I Międzynarodowy Kongres Studentów i Młodych Lekarzy "Współczesne Kierunki w Otolaryngologii, Audiologii i Rehabilitacji Słuchu, Głosu, Mowy, Równowagi i Komunikacji Językowej"
Do udziału w konferencji zapraszamy: studentów i młodych naukowców z obszarów: nauk medycznych, psychologii, logopedii, surdopedagogiki, inżynierii biomedycznej oraz innych nauk. Założeniem konferencji jest prezentacja prac, osiągnięć lub działalności kół naukowych, zespołów badawczych bądź indywidualnych działań.
Więcej na stronie http://congress.ifps.org.pl/index.pl.php

Komunikat Towarzystwa Kultury Języka

OGÓLNOPOLSKA LOGOPEDYCZNA KONFERENCJA NAUKOWA
TRUDNOŚCI W POROZUMIEWANIU SIĘ JĘZYKOWYM JAKO PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY


Komunikat

 Organizatorzy konferencji – Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka, Pomagisterskie Studium Logopedyczne Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz Zakład Komunikacji Interpersonalnej i Logopedii Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „TRUDNOŚCI W POROZUMIEWANIU SIĘ JĘZYKOWYM JAKO PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY”. Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 14 września 2008 roku, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.

VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dot. porozumiewania się osób z trudnościami w komunikacji słownej i z problemami w nabywaniu języka. System znakowo-obrazkowy Piktogramy odbędzie się w dniach 27-29 Września 2008 w Szczecinie szczegółowe informacje wkrótce. W tym roku rozbudowana zostanie część warsztatowa dot. tworzenia uniwersalnych pomocy dydaktycznych i projektowania wizualnych form komunikacyjnych z użyciem Piktogramów. www.piktogramy.webpark.pl

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2