Nowe Studia na UMCS

WIADOMOŚCI 21.12.2006
Nowe studia na UMCS LUBLIN
Nowy kierunek na UMCS – logopedia z audiofonologią uzyskał wymagane akceptacje, dzięki czemu uczelnia uruchomi nabór na studia rozpoczynające się w przyszłym roku akademickim.
– Kształcić będziemy specjalistów do pracy z osobami mającymi problemy z wadami wymowy oraz wynikające z uszkodzeń mózgu ,czyli apatyków. Studia dadzą przygotowanie do prowadzenia rehabilitacji ludzi niedosłyszących i głuchych. Najpierw uruchomimy licencjat, a w przyszłości II stopień kształcenia na poziomie magisterskim. Od kandydatów wymagać będziemy ocen z języka polskiego oraz biologii. Czeka ich także rozmowa badająca predyspozycje do nauki na tym kierunku – mówi prorektor UMCS prof. Anna Pajdzińska.
Uniwersytet prowadzić będzie także rekrutację na nowe międzywydziałowe studia humanistyczne oraz matematyczno-przyrodnicze, przeznaczone dla najzdolniejszej młodzieży. Od kandydatów wymagana będzie matura na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wskazanych przez uczelnię oraz rozmowa kwalifikacyjna lub udział w finałach olimpiad przedmiotowych. WUKA