Jąkanie Diagnoza-Terapia-Program

Jąkanie Diagnoza-Terapia-Program to doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym
i neurologopedycznym. Książka zawiera obszerną relację ze studiów nad literaturą przedmiotu, autorskie ujęcie problematyki zaburzeń relacji mowy (głoska, sylaba, wyraz, fraza, zadanie) przez jąkających się oraz wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autora w tym zakresie. Ważne miejsce zajmuje rozdział poświęcony diagnozie i terapii osób jąkających się. Książka jest adresowana do logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów, lekarzy studentów logopedii i neurologopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.
Jąkanie Diagnoza-terapia-program, Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków.
Autorem pozycji jest dr n. hum. Mieczysław Chęciek

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2