Skala Dyzartrii

Skala Dyzartrii. Wersja dla dzieci powstała w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracują jej autorki: językoznawca, psycholog i logopeda-dr n. hum. Urszula Mirecka oraz neurolog-dr n. med. Katarzyna Gustaw. Do publikacji dołączona jest płyta SVCD z rejestracją przykładu przeprowadzenia badania; nagranie to stanowi jednocześnie dopełnienie instrukcji badania. Rekomendujące tę publikację Polskie Towarzystwo Logopedyczne planuje organizację warsztatów poświęconych szkoleniu specjalistów w zakresie stosowania prezentowanej techniki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dzieci z dyzartrią.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2