Nowy Oddział PTL

warsowInformujemy, że w kwietniu 2018 roku powołany został Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas Walnego Zebrania ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także podjęte zostały uchwały dotyczące najbliższych działań. Zgodnie z wolą członków-założycieli, do najważniejszych celów Oddział zalicza łączenie wszelkich środowisk logopedycznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych.Mazowiecki Oddział PTL