XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

reptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" .
Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski. Zapraszają na :

XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

Tematy wiodące:
"Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania"
"Zaburzenia mowy u dzieci"

W dniu 12.10.2018r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa przeznaczona dla logopedów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów. 

Program konferencji Rejestracja na stronie  http://www.repty.pl

Logopedia-nowe horyzonty

logo formatSerdecznie zapraszamy na XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONĄ Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL pt. Logopedia – nowe horyzonty 27-28 czerwca 2014 r.

Miejsce obrad Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS Wydział Humanistyczny UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin

Informacja o konferencji   Formularz zgłoszeniowy  Program konferencji

 

Informacja Organizatorzy informują, że upłynął termin zgłaszania tematów wystąpień i program konferencji jest już zamknięty. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chciałyby wziąć udział w konferencji.

Informacja PTL - Ankieta

logo formatSzanowni Państwo,
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku zaprasza logopedów – praktyków i naukowców (również studentów logopedii) - do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa przekonań i potrzeb dotyczących
użytkowania w praktyce logopedycznej narzędzi psychometrycznych oraz współpracy z psychologami w procesie diagnozy poziomu rozwoju językowego dzieci.   Ankieta.

Informacja ZG PTL

Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego!!!
Aktualizacja członkowstwa w PTL!


Zarząd Główny PTL zwraca się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa
o aktualizację danych osobowych i uregulowanie składek członkowskich!

W związku z pracami, prowadzącymi do stworzenia rzeczywistego rejestru członków PTL, konieczna jest aktualizacja ich danych osobowych. Z listy członków zostaną usunięte osoby, które wycofały się z działalności w Towarzystwie, a wciąż figurują w rejestrze. Wszyscy zainteresowani członkowstwem proszeni są o aktualizację, podanych przy rejestracji do struktur Towarzystwa danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu członka PTL. Prosimy także o podanie wszelkich zaistniałych zmian w Państwa danych osobowych (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania itp.). Informacje można przekazywać drogą mailową lub listowną.
W rejestrze pozostaną osoby, które zaktualizowały dane osobowe, w przypadku ich zmiany oraz opłaciły składkę członkowską. Czas na dopełnienie formalności, upływa z końcem bieżącego roku akademickiego, w czerwcu 2014 roku.

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

okladka 41