Logopedia-nowe horyzonty

logo formatSerdecznie zapraszamy na XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONĄ Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL pt. Logopedia – nowe horyzonty 27-28 czerwca 2014 r.

Miejsce obrad Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS Wydział Humanistyczny UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin

Informacja o konferencji   Formularz zgłoszeniowy  Program konferencji

 

Informacja Organizatorzy informują, że upłynął termin zgłaszania tematów wystąpień i program konferencji jest już zamknięty. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chciałyby wziąć udział w konferencji.

Informacja PTL - Ankieta

logo formatSzanowni Państwo,
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku zaprasza logopedów – praktyków i naukowców (również studentów logopedii) - do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa przekonań i potrzeb dotyczących
użytkowania w praktyce logopedycznej narzędzi psychometrycznych oraz współpracy z psychologami w procesie diagnozy poziomu rozwoju językowego dzieci.   Ankieta.

Informacja ZG PTL

Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego!!!
Aktualizacja członkowstwa w PTL!


Zarząd Główny PTL zwraca się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa
o aktualizację danych osobowych i uregulowanie składek członkowskich!

W związku z pracami, prowadzącymi do stworzenia rzeczywistego rejestru członków PTL, konieczna jest aktualizacja ich danych osobowych. Z listy członków zostaną usunięte osoby, które wycofały się z działalności w Towarzystwie, a wciąż figurują w rejestrze. Wszyscy zainteresowani członkowstwem proszeni są o aktualizację, podanych przy rejestracji do struktur Towarzystwa danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu członka PTL. Prosimy także o podanie wszelkich zaistniałych zmian w Państwa danych osobowych (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania itp.). Informacje można przekazywać drogą mailową lub listowną.
W rejestrze pozostaną osoby, które zaktualizowały dane osobowe, w przypadku ich zmiany oraz opłaciły składkę członkowską. Czas na dopełnienie formalności, upływa z końcem bieżącego roku akademickiego, w czerwcu 2014 roku.

Nowa Logopedia

Nowa logopedia nr 1  Nowa Logopedia nr 2

                

Zakupy w PTL sklep

Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta w tabeli). Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL (cennik w tabeli), z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona, informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em oraz adnotacją: upoważniam ZG PTL do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Tomy Logopedii dostępne są w siedzibie Zarządu Głównego PTL więcej informacji w linku Zakupy w PTL

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

Logopedia 45 okl 200 coper