Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału PTL

10 listopada 2007 roku Członkowie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na Walnym Zebraniu wybrali Zarząd trzeciej kadencji. W wyznaczonych latach kadencji 2007-2010 Zarząd DOPTL integrował środowisko logopedów z obszaru Dolnego Śląska. Zorganizowano warsztaty i konferencje, w których uczestniczyli logopedzi zainteresowani pogłębianiem wiedzy oraz poszerzaniem umiejętności zawodowych. Do Oddziału zapisali się także kolejni, nowi członkowie. Aktualnie DOPTL liczy 116 członków.

Więcej informacji            Fotorelacja

Walne Zebranie Dolnoślaskiego Oddziału PTL

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTL serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w Walnym Zebraniu związanym z wyborem nowego Zarządu Oddziału wraz z wykładem mgr Bogusławy Kwiecińskiej nt. „Elementy metody SI w terapii logopedycznej”.     Więcej informacji

TERMIN: 06.11.2010 r. (sobota)
MIEJSCE: Wrocław, ul. Braniborska 2/ 10
ODPŁATNOŚĆ: 10 PLN

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
mgr Bogusława Kwiecińska
Przewodnicząca DOPTL

Boże Narodzenie 2009

Radosnych i spokojnych,

Pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności

i osiągnięcia sukcesów, cierpliwości

i wytrwałości w realizacji planów

i dalszej owocnej współpracy

w nadchodzącym 2010 roku

życzy
Zarząd Dolnośląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


Implant czy aparat? SPRAWOZDANIE z konferencji naukowo-szkoleniowej

SPRAWOZDANIE z konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dniu 16.05.2009r.

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował konferencję naukowo-szkoleniową zatytułowaną „Implant czy aparat? Droga do lepszego funkcjonowania osób z wadą słuchu". Konferencja odbyła się w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wykład poprowadziły dwie panie: mgr Agnieszka Reisch-Radaczyńska – surdologopeda, pedagog specjalny i mgr Alina Butkiewicz – logopeda, wczesny logopeda kliniczny. Obie panie pracują w Specjalnym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu. Wykład składał się z czterech części:
Fotorelacja

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2