Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka

SPRAWOZDANIE z warsztatów zorganizowanych przez Dolnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dniu 31.01.2009r.


31.01.2009r. w Dolnośląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbyły się warsztaty z Panią Prof. dr hab. Jagodą Cieszyńską na temat: ”Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka”. Pani Prof. dr hab. jest psychologiem i logopedą. 28 lat pracowała w Zespole Diagnozy i Terapii z dziećmi niesłyszącymi oraz z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej (alalia, dyslalia, autyzm, Zespół Aspergera). Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dysglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej), a także metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

Fotorelacja

6.12.2008 Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu


SPRAWOZDANIE z warsztatów zorganizowanych przez Dolnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dniu 06.12.2008r.06.12.2008r. w Dolnośląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbyły się warsztaty z Panią dr Anną Prożych na temat: "Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”. Pani dr Anna Prożych jest dyplomowanym logopedą, surdopedagogiem, terapeutą SI oraz propagatorką metody werbo-tonalnej.

Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 roku życia.

Zaproszenie

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTL zaprasza 6.12.2008 r. do udziału
w warsztatach szkoleniowych na temat:

Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 roku życia
z
wykorzystaniem elementów metody werbo - tonalnej.

PROWADZENIE:
dr n. hum. Anna Prożych- pracuje jako adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest dyplomowanym logopedą, surdopedagogiem, terapeutą SI oraz propagatroką metody werbo - tonalnej.


test2

Autyzm i jego oblicza

SPRAWOZDANIE z warsztatów zorganizowanych przez Dolnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dniach 19-20.04.2008r.

W dniach 19-20.04.2008r. w Dolnośląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, mającego swą siedzibę we Wrocławiu na ul. Dworskiej 8, odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią mgr Renatę Gołębiowską na temat „Oblicza autyzmu. Aspekty diagnozy i terapii dzieci i młodzieży o profilu autystycznym”.
Program warsztatów objął różnorodne zagadnienia związane z pojęciem autyzmu, które zostały zaprezentowane przez Prowadzącą mgr Renatę Gołębiowską – neurologopedę, pedagoga, specjalizującą się w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum, m. in.:

Fotorelacja


1. Czym jest autyzm?
a) autyzm jako zaburzenie systemowe
b) przyczyny autyzmu- biomedyczny model autyzmu ( koncepcja Shattocka, model DAN) konsekwencje dla terapii
c) autyzm – fazy rozwoju
d) zaburzenia sensoryczne
e) autyzm jako zaburzenie w rozwoju mowy i porozumiewania się

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2