Nowa Logopedia

Nowa Logopedia nr 1

Śląski Oddział PTL


Akademia Ignatianum w Krakowie
- Filia w Mysłowicach
41- 400 Mysłowice, ul. Powstańców 19 

www.ptl.katowice.pl

                      

Skład Zarządu

Przewodnicząca:                                                        
dr Joanna Trzaskalik                 
0 691 054 094                                                     

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
0 697 845 954

Sekretarz:
mgr Monika Ryszczyk
0 697 675 621

Członkowie:
mgr Julia Pyttel
0 502 341 939

mgr Małgorzata Machowska
0 507 857 304

 

 

691-054-094

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce Interdyscyplinarnej aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

logoptls16 listopada 2019 roku Śląski Oddział PTL wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu organizuje konferencję naukowo-szkoleniową: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Logopedia w Teorii i Praktyce Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Przewidywana jest część plenarna oraz warsztatowa. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch wybranych przez siebie warsztatach. Udział w konferencji i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatami.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdziecie Państwo na stronie Śląskiego Oddziału PTL (www.ptl.katowice) w zakładce: Konferencja 2019

WYKORZYSTANIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie organizowane przez Śląski Oddział PTL i Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Gliwicach (współorganizator)

pt. WYKORZYSTANIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

prowadząca: Agnieszka Janiec (terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog,neurologopeda, terapeuta słuchowej metody Warnkego)

data szkolenia: 15 maja 2019, godz. 15.00-17.30
miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Warszawska 35a - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
adresaci szkolenia: logopedzi
cel szkolenia: przekazanie informacji o możliwościach wykorzystania wiedzy o Integracji Sensorycznej
w oddziaływaniach terapeutycznych
koszt szkolenia – 50 zł. Koszt szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Dieta jako niezbędny element terapii dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD i dyspraksją

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie organizowane przez Śląski Oddział PTL i Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Gliwicach (współorganizator)

pt.Dieta jako niezbędny element terapii dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD i dyspraksją

prowadząca
: Maria Ziółkowska (dietetyk, specjalista żywienia człowieka wg. tradycyjnej metody medycyny chińskiej oraz klasycznej, certyfikowany terapeuta diety GAPS 

data szkolenia: 28 marca 2019, godz. 15.00 -17.30
miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Warszawska 35a - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
adresaci szkolenia: logopedzi, pedagodzy, rodzice
cel szkolenia: wskazanie na dietę jako istotny element wspomagający terapię i oddziaływanie na dzieci 
z autyzmem, ADHD oraz dyspraksją, 
koszt szkolenia: – 50 zł. Koszt szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

okladka 41