Małopolski Oddział PTL

Informujemy, że w marcu 2009 roku powołany został Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 23 kwietnia w Krakowie, ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także podjęte zostały uchwały dotyczące najbliższych działań. Zgodnie z wolą członków-założycieli, do najważniejszych celów Oddział zalicza łączenie wszelkich środowisk logopedycznych Małopolski oraz wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych.
 
Zastępca Przewodniczącego: mgr Anna Siudak
Szczegóły wkrótce.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2