Informacja Przewodniczacego Małopolskiego Oddziału PTL dr Mirosława Michalika

Szanowni Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


W związku ze zbliżającym się terminem spotkania, podaję w imieniu organizatorów najważniejsze informacje mające związek z przebiegiem konferencji:

 1. Podmiotem organizującym II Ogólnopolską Konferencję „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy” jest Małopolski Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Wszelkich informacji w związku z konferencją udzielają wyłącznie jej organizatorzy:
dr Mirosław Michalik – tel. 504008664,
mgr Anna Siudak – tel. 691507302.
 3. Rejestracja uczestników, wystawianie zaświadczeń, potwierdzanie delegacji, rozdawanie faktur – wszystko to leży w gestii organizatorów, czyli Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 4. Każdy bierny uczestnik konferencji otrzyma tom pokonferencyjny (II tom „Nowej Logopedii) z tegorocznej konferencji podczas przyszłorocznego spotkania. I tom „Nowej Logopedii” otrzymają podczas najbliższej konferencji uczestnicy ubiegłorocznego spotkania.
5. Każdy będzie mógł zakupić I tom „Nowej Logopedii” podczas konferencji.


dr Mirosław Michalik
Przewodniczący Zarządu
Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Informacja dla uczestników konferencji !

Informacja dla uczestników konferencji !

Informowanie uczestników o konferencji, wydawanie faktur, wystawianie zaświadczeń, rejestrowanie zgłoszeń jest w gestii organizatora, tj. Oddziału Małopolskiego PTL. Prosimy nie mylić Zarządu Głównego z Oddziałem Lubelskim i nie dzwonić oraz nie pisać e-maili do przewodniczącej LO PTL. Przypominamy, że Zarząd Główny oraz Oddział Lubelski PTL to dwa odrębnie działające organy,mające co prawda wspólną siedzibę oraz te same wytyczone cele, ale prowadzące innego rodzaju działalność i organizujące inne szkolenia
- Zarząd na gruncie ogólnopolskim, natomiast oddział na gruncie lokalnym.

Dziękuję za wyrozumiałość
Administrator Karol Pawlas

Informacja

28 października 2010 odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego powołano trzy Zespoły Doskonalenia Logopedów: w Niepołomicach, Wadowicach oraz Rabce-Zdroju. Szczegóły dotyczące działania Zespołów już wkrótce.
 

Nowa Logopedia zagadnienia mowy i myslenia

Komunikat !

Został przesunięty termin zgłaszania się referentów na konferencję "Nowa Logopedia. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy". Czekamy na Państwa streszczenia do końca października.

mgr Anna Siudak


Nowa Logopedia pt. Zagadnienia mowy i myślenia

Małopolski Oddział PTL ma zaszczyt zaprezentować Państwu I tom serii Nowa Logopedia pt. Zagadnienia mowy i myślenia, pod redakcją Mirosława Michalika i Anny Siudak. Prezentacja książki z możliwością jej nabycia po preferencyjnej cenie będzie miała miejsce w Krakowie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji MOPTL Nowa Logopedia. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy 23 listopada 2010 r. Zapraszamy!

II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna w Krakowie

Zaproszenie !

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż w dniu wpłaty.

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma przyjemność zaprosić 23 listopada 2010 r. na II Ogólnopolską Naukową Konferencję Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA. BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ZABURZEŃ MOWY”.

Formularz zgłoszeniowy dla referentów   Formularz zgłoszeniowy dla uczestników
Informacje dla referentów     Przesłanie      Program Konferencji !

Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy

„Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy”

28 maja w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się szkolenie prowadzone przez dra n. med. Tomasza Zyssa, specjalistę w dziedzinach neurologii, neurologopedii, neurofizjologii, encefalografii i neuroobrazowania. Prowadzący przybliżył uczestniczącym w warsztatach logopedom, psychologom, nauczycielom i lekarzom możliwości wykorzystywania nowoczesnych technik neuroobrazowania w diagnozie i terapii zaburzeń mowy oraz działanie i zastosowanie elektroencefalografii EEG w psychiatrii, psychologii i logopedii

Fotorelacja

KRZESZOWICKI ZESPÓŁ DOSKONALENIA LOGOPEDÓW

KRZESZOWICKI ZESPÓŁ DOSKONALENIA LOGOPEDÓW przy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Krzeszowicach, ul. Długa 22, organizuje Dni Bezpłatnych Konsultacji Logopedycznych w dniach 16, 17, 18 czerwca 2010 r. (środa, czwartek, piątek), w godz. 15.30 – 17.30 dla rodziców dzieci, którzy nie zdążyli skorzystać z porad dnia 06.03.2010r.

Więcej informacji

Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy

Informacja w związku ze szkoleniem z Neurobrazowania w diagnostyce zaburzeń mowy

Liczba zainteresowanych osób  przerosła nasze oczekiwania, dlatego musieliśmy zmienić salę na większą.

Szkolenie odbędzie się w sali nr 444

mgr Anna Siudak
Zastępca Przewodniczącego

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2