Informacja Przewodniczacego Małopolskiego Oddziału PTL dr Mirosława Michalika

Szanowni Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


W związku ze zbliżającym się terminem spotkania, podaję w imieniu organizatorów najważniejsze informacje mające związek z przebiegiem konferencji:

 1. Podmiotem organizującym II Ogólnopolską Konferencję „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy” jest Małopolski Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Wszelkich informacji w związku z konferencją udzielają wyłącznie jej organizatorzy:
dr Mirosław Michalik – tel. 504008664,
mgr Anna Siudak – tel. 691507302.
 3. Rejestracja uczestników, wystawianie zaświadczeń, potwierdzanie delegacji, rozdawanie faktur – wszystko to leży w gestii organizatorów, czyli Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 4. Każdy bierny uczestnik konferencji otrzyma tom pokonferencyjny (II tom „Nowej Logopedii) z tegorocznej konferencji podczas przyszłorocznego spotkania. I tom „Nowej Logopedii” otrzymają podczas najbliższej konferencji uczestnicy ubiegłorocznego spotkania.
5. Każdy będzie mógł zakupić I tom „Nowej Logopedii” podczas konferencji.


dr Mirosław Michalik
Przewodniczący Zarządu
Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Informacja dla uczestników konferencji !

Informacja dla uczestników konferencji !

Informowanie uczestników o konferencji, wydawanie faktur, wystawianie zaświadczeń, rejestrowanie zgłoszeń jest w gestii organizatora, tj. Oddziału Małopolskiego PTL. Prosimy nie mylić Zarządu Głównego z Oddziałem Lubelskim i nie dzwonić oraz nie pisać e-maili do przewodniczącej LO PTL. Przypominamy, że Zarząd Główny oraz Oddział Lubelski PTL to dwa odrębnie działające organy,mające co prawda wspólną siedzibę oraz te same wytyczone cele, ale prowadzące innego rodzaju działalność i organizujące inne szkolenia
- Zarząd na gruncie ogólnopolskim, natomiast oddział na gruncie lokalnym.

Dziękuję za wyrozumiałość
Administrator Karol Pawlas

Informacja

28 października 2010 odbyło się zebranie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, podczas którego powołano trzy Zespoły Doskonalenia Logopedów: w Niepołomicach, Wadowicach oraz Rabce-Zdroju. Szczegóły dotyczące działania Zespołów już wkrótce.
 

Nowa Logopedia zagadnienia mowy i myslenia

Komunikat !

Został przesunięty termin zgłaszania się referentów na konferencję "Nowa Logopedia. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy". Czekamy na Państwa streszczenia do końca października.

mgr Anna Siudak


Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

okladka 41