TERAPIA LOGOPEDYCZNA NA WESOŁO

„Terapia logopedyczna na wesoło" to temat kolejnego spotkania, które zorganizował Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL dla członków i sympatyków. Spotkanie odbyło się 27.03.2014 r. w siedzibie oddziału przy ul. Mazowieckiej 35. Gośćmi specjalnymi były mgr Aneta Sarosiek – logopeda, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, autorka książeczek wspierających terapię logopedyczną oraz mgr Katarzyna Janowicz-Timofijew – nauczyciel wychowania przedszkolnego, autorka utworów dla dzieci, właścicielka Wydawnictwa Niebieska Mrówka.
Prelegentki w niezwykle interesujący sposób pokazały jak można uatrakcyjnić terapię logopedyczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykorzystując w tym celu książęczki logopedyczne oraz publikacje literackie z serii Niebieska Mrówka. Wszystko po to, aby dziecko z ochotą i przyjemnością, poprzez zabawę, pokonywało trudności związane z wymową oraz usprawniało słuch fonologiczny, niezbędny do opanowania umiejętności czytania. Zapraszam do zapoznania się z niezwykle ciekawą ofertą Wydawnictwa.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

Wpływ emocji na rozwój komunikacji

7 lutego 2014 roku w siedzibie Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Białymstoku odbył się wykład pt. „Wpływ emocji na rozwój komunikacji" wygłoszony przez mgr Barbarę Żukowską – psycholog i psychoterapeutę z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA w Białymstoku.
Według mgr Barbary Żukowskiej podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi – Jak zrozumieć dziecko w taki sposób w jaki ono samo siebie rozumie? W tym celu należy prześledzić fazy kształtowania się tożsamości dziecka: faza autystyczna, faza symbiotyczna, faza separacji i indywiduacji (subfaza różnicowania, subfaza praktykowania, subfaza powtórnego zbliżenia, subfaza stałości obiektu).

Europejski Dzień Logopedy 2014

h podlaskie Oddział Podlaski PTL zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne konsultacje logopedyczne, które  odbędą się 6 marca 2014 r. w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 Więcej szczególów

 

Wykorzystanie indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej

 27.11.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału podlaskiego PTL, na który została zaproszona mgr Dorota Matejko – certyfikowany terapeuta metody Johansen IAS, neurologopeda, balbutolog, surdopedagog - z wykładem pt „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”.

Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 27.11. 2013 (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Dorotą Matejko – certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS, surdopedagogiem, balbutologiem, neurologopedą. Temat spotkania: „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22.


Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec


Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2