Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

h podlaskie19 października 2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (w latach 2013-2016) oraz sprawozdanie finansowe. Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

h podlaskie28 maja 2016 roku Przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec zorganizowała szkolenie pt. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych, które poprowadziła dr n. o zdrowiu Mira Rządzka - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, trener/nauczyciel Masażu Niemowlęcego Shantala.
Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI

h podlaskie2 lutego 2016 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku zorganizował kolejne spotkanie dla członków i sympatyków Oddziału. Wykład pt: „Test Rozwoju Językowego – nowe narzędzia do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI" poprowadziły: Urszula Karpińska-Sterkowiec i Krystyna Kordy – logopedzi w/w Poradni.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca OP PTL

Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki – doniesienia z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Dnia 6 października 2015 roku odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Dotyczyło ono OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ pt. „Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii do praktyki", która odbyła się w Warszawie w dniach 11-13 września bieżącego roku. Informacje z konferencji przedstawiła mgr Barbara Nawrocka – logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prelegentka w dużym skrócie przekazała najciekawsze doniesienia, omówiła najbardziej interesujące wykłady i tematy poruszane podczas wrześniowej konferencji. Jednym z nich był wykład dr J. Panasiuk (UMCS, Lublin) dotyczący diagnozy i terapii logopedycznej osób z zespołem psychoorganicznym czołowym.

ZABURZENIA ODRUCHÓW DYNAMICZNYCH I POSTURALNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MOWY

h podlaskie19.05.2015r. na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Oddziału Podlaskiego PTL. Tym razem tematem przewodnim spotkania były zaburzenia odruchów dynamicznych i posturalnych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Wykład wygłosiła mgr Anna Gawryluk – neurologopeda, oligofrenopedagog i doradca metodyczny, która w niezwykle interesujący sposób wyjaśniła zebranym:

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2