Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936-2020)

Bez tytułuZ głębokim żalem żegnamy Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936-2020)
29.07.2020 r.
zmarł prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, niezwykle ceniony naukowiec, nauczyciel akademicki, promotor licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, inspirator badań prowadzonych przez wielu polskich badaczy i życzliwy doradca. Profesor przez wiele lat był związany z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował również w Akademii Wychowania Fizycznego, a także na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Autor wielu publikacji z zakresu zaburzeń słuchu, upośledzenia umysłowego i autyzmu. Założyciel Polskiego Komitetu Audiofonologii i Redaktor Naczelny czasopisma „Audiofonologia". Był także przewodniczącym Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990).
Swoją działalnością przyczynił się znacząco do rozwoju polskiej nauki, a w szczególności surdologopedii i neurologopedii. Był założycielem Koła Warszawskiego PTL (1966)

Cześć Jego pamięci!
dr hab. Z. Marek Kurkowski. prof. UMCS

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

logo formatSzanowni Państwo,
z powodu panującej na świecie i w Polsce sytuacji epidemiologicznej Zarząd Główny PTL jest zmuszony odwołać XX Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączoną z Walnym Zebraniem Członków PTL, która miała odbyć się w Lublinie w dniach 19-21 czerwca 2020 roku. Mamy nadzieję, że jesienią będzie już możliwe spotkanie członków PTL na Walnym Zebraniu i wybór nowego składu Zarządu Głównego PTL. O kolejnym planowanym terminie będziemy Państwa informować na przełomie lipca i sierpnia.

Z poważaniem -
prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Przewodnicząca ZG PTL

Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

prof. Maria Zarębina129 marca 2020 r. zmarła w wieku 98 lat prof. zw. dr hab. Maria Zarębina – wybitna językoznawczyni, wieloletnia kierowniczka Zakładu Języka Polskiego krakowskiej WSP, animatorka Podyplomowego Studium Logopedycznego w tej uczelni mająca udział w tworzeniu krakowskiej logopedii, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN w latach 1990-1993, członkini Komitetu Naukowego „Logopedii", współtwórczyni polskiej afazjologii, autorka tak uznanych prac, jak: Kształtowanie się systemu językowego dziecka (1965), Rozbicie systemu językowego w afazji (1973), Język polski w rozwoju jednostki (1980), Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (1985). Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości.


Cześć Jej pamięci!
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na Pani pismo z 18 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że odpowiedzialność za kierowanie podmiotem leczniczym (także w stanie epidemii) ponosi kierownik tego podmiotu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295), w regulaminie
organizacyjnym podmiotu leczniczego (określanym przez jego kierownika) określa się (m.in.) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

Czytaj cały dokument

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie braku zawieszenia zajęć m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczychoraz poradniach pychologiczno-pedagogicznych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.

Czytaj cały dokument

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2