XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

logo formatXX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

„100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką"

Szanowni Państwo,

      Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie przy wsparciu Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze, w Lublinie w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

List przewodni   Formularz Zgłoszeniowy   Ważne Informacje   Informacja o noclegach

Pożegnanie Profesor Teodozji Rittel (1938-2019)

zdjęcie26 września 2019 r. zmarła prof. zw. dr hab. Teodozja Rittel – twórczyni polskiej lingwistyki edukacyjnej, współtwórczyni krakowskiej szkoły językoznawczej logopedii, wybitny językoznawca, badacz, metodolog, nauczyciel akademicki, promotor dysertacji doktorskich, patron naukowy prac habilitacyjnych oraz wnikliwy recenzent osiągnięć naukowych wielu polskich językoznawców.

W 2019 roku minęło pięćdziesiąt lat od ukazania się w „Pracach Językoznawczych" Uniwersytetu Śląskiego pierwszego artykułu naukowego ówczesnej absolwentki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Tym samym upłynęło pięćdziesiąt lat Jej pracy naukowej.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2