VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki"

DSC 0164Szanowni Państwo,

w dniach 27-28 stycznia 2018 r. w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki" organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS działające przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, nad którą patronat honorowy sprawowało Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Konferencja miała miejsce w Lublinie – mieście, w którym wszystko się zaczęło, które jest kolebką polskiej logopedii i, w którym, niemal 60 lat temu, prof. Leon Kaczmarek rozpoczął dzieło, które staraniem kolejnych pokoleń, rozwinęło się na tyle, iż mieliśmy zaszczyt gościć wielu wspaniałych logopedów przybyłych z całej Polski. W konferencji uczestniczyło ponad dwustu specjalistów, wielu z nich miało okazję powrócić w mury macierzystej Uczelni.

W tym roku konferencja miała charakter wyjątkowy – najmłodsze pokolenie uczniów chciało bowiem w sposób szczególny podziękować Panu Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi za 50 lat pracy naukowej. Studenci Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS pragnęli wyrazić wdzięczność Profesorowi Profesorów, który był i będzie ich Mentorem, który pomagał stawiać pierwsze kroki w logopedii, który nieustannie czuwał nad ich rozwojem, motywował, wspierał oraz dostrzegał potencjał w każdym ciesząc się, sukcesami i smucąc niepowodzeniami. Dlatego też, konferencja poświęcona strategiom, metodom i technikom terapii logopedycznej, zadedykowana została ich Twórcy, Mistrzowi i Wychowawcy wielu pokoleń logopedów. Wyrazem uznania był przygotowany przez studentów pod okiem dr Marty Wysockiej program słowo-muzyczny a także tak bogaty i różnorodny repertuar wystąpień Szanownych Gości Honorowych reprezentujących ośrodki naukowe w całej Polsce.
Wśród znamienitych Gości Honorowych znaleźli się: prof. zw. dr hab. Kazimiera Krakowiak, prof. nadzw. dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. nadzw. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. nadzw. dr hab. Alina Maciejewska, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik, dr hab. Anita Lorenc, dr hab. Lilianna Konopska, dr Katarzyna Kaczorowska-Bray, dr Barbara Kamińska, dr Olga Przybyla, dr Ewa Wolańska, dr Aleksandra Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk, dr Urszula Jęczeń oraz dr Joanna Trzaskalik.
Dzięki Referentom, Uczestnikom, Patronom i Sponsorom, a także wszystkim, którzy czynem i dobrym słowem wsparli to wydarzenie, konferencja stała się świętem polskiej logopedii – forum wymiany myśli, poglądów, doświadczeń specjalistów. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji oraz do ponownego odwiedzenia Lublina – miasta, które inspiruje nie tylko naukowo.

Fotorelacja

 


Zarząd Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS w Lublinie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2