XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

logo formatXX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

„100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką"

Szanowni Państwo,

      Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie przy wsparciu Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze, w Lublinie w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

List przewodni   Formularz Zgłoszeniowy   Ważne Informacje   Informacja o noclegach

      Najbliższa konferencja PTL i Walne Zebranie Członków Towarzystwa mają charakter jubileuszowy. Członkowie Towarzystwa już po raz dwudziesty spotkają się na swoim Zjeździe w Lublinie, w 2020 roku mija 60 lat, odkąd ukazuje się czasopismo „Logopedia" – organ Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a Polski Związek Logopedów obchodzi 20-lecie swojego powstania. Historia logopedii w Polsce sięga jednak czasów jeszcze wcześniejszych, bo już pod koniec XIX wieku zapoczątkowały ją pionierskie prace Władysława Ołtuszewskiego – lekarza i logopedy, który urodził się właśnie w Lublinie. Te fakty zdecydowały o jubileuszowej formule tytułu konferencji.
       XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma stać się forum dyskusji nad ponad stuletnim rozwojem teorii zaburzeń mowy i kształtowaniem się wielospecjalistycznych metod terapii zaburzeń determinujących językowe funkcjonowanie człowieka. Rozmaite koncepcje opisu zaburzeń mowy i metody postępowania logopedycznego planujemy zaprezentować w formie wykładów plenarnych oraz zajęć warsztatowych. Zapraszamy badaczy i logopedów zajmujących się w swoich badaniach naukowych i codziennej pracy zawodowej problematyką zaburzeń mowy, by zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
      Konferencji towarzyszyć będą targi sprzętu i aparatury medycznej oraz ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne. Szczegółowy program Zjazdu prześlemy z końcem maja.

             Zapraszamy do udziału!

Sekretarz ZG PTL                                                                                             Przewodnicząca ZG PTL

dr Urszula Jęczeń                                                                                     dr hab.prof. UMCS Jolanta Panasiuk

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2