Nowa Logopedia

Nowa logopedia nr 1  Nowa Logopedia nr 2

                

Zakupy w PTL sklep

Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta w tabeli). Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL (cennik w tabeli), z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona, informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em oraz adnotacją: upoważniam ZG PTL do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Tomy Logopedii dostępne są w siedzibie Zarządu Głównego PTL więcej informacji w linku Zakupy w PTL

Zakupy w PTL

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne posiada w sprzedaży niżej wymienione pozycje wydawnicze:

LOGOPEDIA, T. 29, PTL 2001 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 30, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 31, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 32, PTL 2003 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 33, PTL 2004 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 34, PTL 2005 waga 1 kg                   cena 27,00 zł

LOGOPEDIA, T. 35, PTL 2006 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 36, PTL 2007 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 37, PTL 2008 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 38, Nakład wyczerpany

LOGOPEDIA, T. 39/40, PTL 2010/11 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  41, PTL 2012 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  42, PTL 2014 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  43/44, PTL 2015 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  45, PTL 2016 waga 1 kg


SKALA DYZARTRII, WERSJA DLA DZIECI, waga 0,35 kg cena 27,00 zł

LOGOPEDYCZNY TEST PRZESIEWOWY waga 0,35 kg cena 31,50 zł

Istnieje możliwość zakupu wydawnictw PTL bezpośrednio w siedzibie PTL w Lublinie za gotówkę.

Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona,

informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em. Dodatkowo do każdej 
standardowej paczki (bez względu na to, 
czy jest wystawiona faktura czy nie) doliczana jest opłata za wysyłkę, powiększona o 23%vat . Kwota, którą zamawiający powinien wpłacić to:koszt zamawianej pozycji + koszt paczki + 23% VAT od kosztu paczki 

Koszt przesyłki można wyliczyć klikając tutaj http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm 

Informujemy jednocześnie, że ZG PTL nie prowadzi sprzedaży wydawniczej za zaliczeniem pocztowym oraz nie realizuje zamówień telefonicznych i mailowych.

Dane do przelewu: 
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny 
ul. Sowińskiego 17 
20-040 Lublin
PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Polskie Towarzystwo Logopedyczne uprzejmie informuje, że zamówienia realizowane są raz w miesiącu w chwili otrzymania wyciągu z banku za dany miesiąc. Wyciąg dociera do nas około 10 dnia następnego miesiąca. I tak jeśli wpłaty dokonacie Państwo np. w październiku, przesyłka powinna do Państwa dotrzeć do 20 listopada.

 

 

 

 

Wydawnictwa

W Zakładzie redagowane są dwie serie wydawnicze:

"Komunikacja językowa i jej zaburzenia" (red. S. Grabias) - ukazało się dotychczas 20 tomów,
"Mowa. Teoria - Praktyka" seria artykułów i rozpraw (red. S. Grabias oraz E. Muzyka i A. Domagała).

Ponadto pracownicy Zakładu redagują czasopisma ogólnopolskie:

"Logopedia" (S. Grabias, U. Jęczeń, Zdz. M. Kurkowski, J. Panasiuk, A. Sołtys-Chmielowicz, T. Woźniak),
"Audiofonologia" (Zdz. M. Kurkowski)."

BiuletynLogopedyczny" (S. Grabias,J. Panasiuk)

Pracownicy

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw. UMCS - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
prof. dr hab. Stanisław Grabias
dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Aneta Domagała
dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski
dr hab. Urszula Mirecka
dr hab. Jolanta Panasiuk
dr Urszula Jęczeń
dr Wanda Kostecka
dr Anita Lorenc
dr Ewa Muzyka-Furtak
dr Joanna Stasiak
dr Marta Wysocka
dr Marek Zadrożniak
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Anna Kruczyńska
mgr Wojciech Lipski
mgr Krzysztof Porębski (asystent techniczny)
mgr Jadwiga Wieszczycka (pracownik "Poradni Logopedycznej" UMCS)
mgr Jolanta Frąk - Sekretariat Zakładu (Dom Studenta „Kronos" ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin)
tel./fax. 537-54-15.

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

Logopedia 45 okl 200 coper