Europejski Dzień Logopedy 2019

rozaZ okazji Europejskiego Dnia Logopedy,
wszystkim Logopedom, Członkom i Sympatykom
Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
życzymy uśmiechu,
sukcesów i realizacji założonych celów zawodowych,
     zadowolenia z efektów pracy
i spełniania marzeń.

W imieniu Zarządu Św.OPTL
Przewodnicząca
Monika Romaniec

Taping rehabilitacyjny w logopedii

20181109 152651W dniach 9. i 16. listopada 2018 r. Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Kielcach zorganizował otwarte, nieodpłatne szkolenie pn.: „Taping rehabilitacyjny w logopedii". Zajęcia prowadził członek PTL-u dr nauk o zdrowiu Grzegorz Ślęzak. Omówione zostały zagadnienia z zakresu teoretycznych założeń tapingu, wskazania do wykorzystania w pracy logopedycznej oraz odbyły się ćwiczenia praktyczne w oklejaniu.  Szkolenie, a szczególnie część warsztatowa zostało wysoko ocenione przez uczestników.

Fotorelacja 

Inauguracja Świętokrzyskiego Oddziału PTL

swietokrzyskieInauguracja działalności Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zgodnie z uchwałą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (z nia 26.01.2018 r.), z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Jolanty Góral-Półroli został powołany Świętokrzyski Odział PTL. W dniu 06.06.2018 r. Oddział zainaugurował swoją działalność. W tym dniu ukonstytuował się Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna oraz podjęto uchwały dotyczące najbliższych działań. Spotkanie zaszczycił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik,

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

logo formatSzanowni Państwo,
z powodu panującej na świecie i w Polsce sytuacji epidemiologicznej Zarząd Główny PTL jest zmuszony odwołać XX Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączoną z Walnym Zebraniem Członków PTL, która miała odbyć się w Lublinie w dniach 19-21 czerwca 2020 roku. Mamy nadzieję, że jesienią będzie już możliwe spotkanie członków PTL na Walnym Zebraniu i wybór nowego składu Zarządu Głównego PTL. O kolejnym planowanym terminie będziemy Państwa informować na przełomie lipca i sierpnia.

Z poważaniem -
prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Przewodnicząca ZG PTL

Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

prof. Maria Zarębina129 marca 2020 r. zmarła w wieku 98 lat prof. zw. dr hab. Maria Zarębina – wybitna językoznawczyni, wieloletnia kierowniczka Zakładu Języka Polskiego krakowskiej WSP, animatorka Podyplomowego Studium Logopedycznego w tej uczelni mająca udział w tworzeniu krakowskiej logopedii, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN w latach 1990-1993, członkini Komitetu Naukowego „Logopedii", współtwórczyni polskiej afazjologii, autorka tak uznanych prac, jak: Kształtowanie się systemu językowego dziecka (1965), Rozbicie systemu językowego w afazji (1973), Język polski w rozwoju jednostki (1980), Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (1985). Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości.


Cześć Jej pamięci!
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na Pani pismo z 18 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że odpowiedzialność za kierowanie podmiotem leczniczym (także w stanie epidemii) ponosi kierownik tego podmiotu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295), w regulaminie
organizacyjnym podmiotu leczniczego (określanym przez jego kierownika) określa się (m.in.) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

Czytaj cały dokument

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie braku zawieszenia zajęć m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczychoraz poradniach pychologiczno-pedagogicznych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.

Czytaj cały dokument

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2