Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

prof. Maria Zarębina129 marca 2020 r. zmarła w wieku 98 lat prof. zw. dr hab. Maria Zarębina – wybitna językoznawczyni, wieloletnia kierowniczka Zakładu Języka Polskiego krakowskiej WSP, animatorka Podyplomowego Studium Logopedycznego w tej uczelni mająca udział w tworzeniu krakowskiej logopedii, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN w latach 1990-1993, członkini Komitetu Naukowego „Logopedii", współtwórczyni polskiej afazjologii, autorka tak uznanych prac, jak: Kształtowanie się systemu językowego dziecka (1965), Rozbicie systemu językowego w afazji (1973), Język polski w rozwoju jednostki (1980), Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (1985). Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości.


Cześć Jej pamięci!
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departament Systemu Zdrowia

Szanowna Pani Prezes,

odpowiadając na Pani pismo z 18 marca 2020 r., uprzejmie informuję, że odpowiedzialność za kierowanie podmiotem leczniczym (także w stanie epidemii) ponosi kierownik tego podmiotu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295), w regulaminie
organizacyjnym podmiotu leczniczego (określanym przez jego kierownika) określa się (m.in.) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

Czytaj cały dokument

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie braku zawieszenia zajęć m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczychoraz poradniach pychologiczno-pedagogicznych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.

Czytaj cały dokument

XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

logo formatXX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONA WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL

„100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką"

Szanowni Państwo,

      Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie przy wsparciu Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze, w Lublinie w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

List przewodni   Formularz Zgłoszeniowy   Ważne Informacje   Informacja o noclegach

Pożegnanie Profesor Teodozji Rittel (1938-2019)

zdjęcie26 września 2019 r. zmarła prof. zw. dr hab. Teodozja Rittel – twórczyni polskiej lingwistyki edukacyjnej, współtwórczyni krakowskiej szkoły językoznawczej logopedii, wybitny językoznawca, badacz, metodolog, nauczyciel akademicki, promotor dysertacji doktorskich, patron naukowy prac habilitacyjnych oraz wnikliwy recenzent osiągnięć naukowych wielu polskich językoznawców.

W 2019 roku minęło pięćdziesiąt lat od ukazania się w „Pracach Językoznawczych" Uniwersytetu Śląskiego pierwszego artykułu naukowego ówczesnej absolwentki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Tym samym upłynęło pięćdziesiąt lat Jej pracy naukowej.

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2