Współpraca Fundacji z PTL

Fundacja 21 - logo 300 dpi -big-W dniu 14.03.2018 roku Fundacja 21 nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Logopedycznym. W ramach tej współpracy PTL zapewnia merytoryczne wspracie terapeutom Fundacji poprzez udzielanie specjalistycznych konsultacji 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki"

DSC 0164Szanowni Państwo,

w dniach 27-28 stycznia 2018 r. w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki" organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS działające przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, nad którą patronat honorowy sprawowało Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Konferencja miała miejsce w Lublinie – mieście, w którym wszystko się zaczęło, które jest kolebką polskiej logopedii i, w którym, niemal 60 lat temu, prof. Leon Kaczmarek rozpoczął dzieło, które staraniem kolejnych pokoleń, rozwinęło się na tyle, iż mieliśmy zaszczyt gościć wielu wspaniałych logopedów przybyłych z całej Polski. W konferencji uczestniczyło ponad dwustu specjalistów, wielu z nich miało okazję powrócić w mury macierzystej Uczelni.

Składka członkowska za rok 2016

logo formatPrzypominamy, że Ci z Państwa, którzy pragną otrzymać kolejny "Biuletyn Logopedyczny" powinni opłacić składkę za rok 2016 50,00 PLN (jeżeli dotąd tego nie dokonali), najpóźniej do końca maja 2016 r. Opłacenie składki po tym terminie nie daje uprawnień do otrzymania numeru tego czasopisma w 2016 roku. Przypominamy numer konta: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu wpłacającego-członka PTL.

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka

logo IJP USInstytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Teologiczny i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Logopedyczną pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka Katowice, 12 września 2014 r.

Program roboczy

Podkategorie

Podkategorie

20142015

logop okl 42

okladka 41