Proces uzyskiwania płynności mówienia w zindywidualizowanej terapii osób jąkających się

W Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie 12.06.08 i 19.06.08 odbyły się warsztaty komputerowe pt. „Proces uzyskiwania płynności mówienia w zindywidualizowanej terapii osób jąkających się" prowadzone przez dr E. Smołkę.
W trakcie wystąpienia dr E. Smołka zaprezentowała przybyłym gościom zindywidualizowaną metodę terapii mowy osób jąkających się. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały przydatne do pracy z pacjentem zawierające następujące informacje:

Fotogaleria

Kompleksowe wspomaganie procesu komunikacji u dzieci ze złożoną niepełnosprawnością.

8 stycznia 2008 roku w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone kompleksowemu wspomaganiu procesu komunikacji u dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Zajęcia prowadziły panie mgr Katarzyna Naczas i mgr Ilona Cygan

Fotogaleria

Polski Związek Logopedów Oddział Lubelski

11.02.2005 r Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów w składzie: przewodnicząca mgr Violetta Olejewska i wiceprzewodnicząca mgr Kamila Dobosiewicz, przedstawiła planowane akcje i szkolenia PZL oraz zasady przyznawania certyfikatu zawodowego logopedy.

Metody wczesnej interwencji logopedycznej

15.04.2005 r. mgr Małgorzata Balińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie zapoznała nas z metodami wczesnej interwencji logopedycznej, na podstawie warsztatów z dr Elżbietą Stecko.

Zajęcia otwarte w OSW Lublin

10.06.2005 r. Zajęcia otwarte w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, prowadzone przez mgr Renatę Danielak.

Autyzm

28.10.2005 r. zostało zorganizowane spotkanie dyskusyjne poświęcone autyzmowi. Gościem była mgr Elżbieta Hołysz-Ohar, pracownik Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.

Metoda Tomatisa

20.01.2006 r. mgr Teresa Szymańska-Paruszkiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie podzieliła się wrażeniami ze szkolenia dotyczącego metody Tomatisa, czyli stymulacji audio - psycho-lingwistycznej dla dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej.

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2