Opieka przed i pooperacyjna nad pacjentem implantowanym

Dnia 5 lutego 2009 r. w Sali wykładowej Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS odbyło się spotkanie z panią Katarzyna Golędzinowską - Clinic Suport Manager firmy MED- EL na temat „Zastosowanie najnowszej technologii w leczeniu osób z uszkodzeniami słuchu – system implantów słuchowych MED-EL”

Fotorelacja

Na wstępie prelegentka zaprezentowała film dotyczący funkcjonowania osób niesłyszących w różnym wieku po zastosowaniu implantu ślimakowego. Przedstawiła też podstawowe różnice jakie występują między klasycznym aparatem słuchowym a implantem. Podstawowa różnica to taka, iż aparat słuchowy wzmacnia impulsy akustyczne wykorzystując istniejące resztki słuchowe. Działanie implantu opiera się na stałym przetwarzaniu dźwięków otoczenia na impulsy elektryczne, które bezpośrednio stymulują zakończenia nerwu słuchowego, a następnie docierają do analizatora słuchowego w korze mózgowej.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia pani Golędzinowska posługując się prezentacją multimedialną przedstawiła w skrócie mechanizm prawidłowego słyszenia oraz różne rodzaje niedosłuchów.

Następnie zebrani mieli możliwość zapoznania się z różnymi modelami implantów produkowanymi przez firmę MED-EL. Poznali budowę implantów i ich zastosowanie w leczeniu niedosłuchów o różnej etiologii i nasileniu.
Ważną informacją dla zebranych logopedów było, jakie kryteria obowiązują przy kwalifikowaniu do operacji wszczepienia implantu. Są one następujące:
• Dzieci i młodzież z głębokim obustronnym zmysłowo-nerwowym ubytkiem słuchu dobrze zrehabilitowane za pomocą aparatów słuchowych.
• Dorośli ze znacznym i głębokim ubytkiem słuchu, którzy utracili słuch po okresie rozwoju mowy.
• Małe dzieci od ok. 6 m-ca życia przed zakończeniem procesu rozwoju kory słuchowej.
• Brak lub niewystarczające korzyści płynące ze stosowania aparatu słuchowego.
• Brak przeciwwskazań medycznych, do których należą m.in. choroby CUN, cukrzyca, zaburzenia krzepliwości krwi itp.
• Wysoki poziom motywacji i realistycznie określone oczekiwania pacjenta.
• Dostęp do odpowiedniej rehabilitacji słuchowej przed i po zabiegu. To kryterium prelegentka wskazała jako szczególnie ważne, gdyż brak właściwego postępowania usprawniającego słyszenie może zniweczyć efekty kosztownej operacji.

Kolejnym punktem spotkania była przekrojowa prezentacja osiągnięć implantologii od początków jej istnienia do chwili obecnej.
- W roku 1991 zastosowano implant jednokanałowy o dość ograniczonym zakresie przeznaczony tylko dla osób dorosłych, które utraciły słuch.
- W 1996 r. powstał implant wielokanałowy, ale w dość niewygodnej obudowie, który był także dostępny dla dzieci.
- W 1999 wyprodukowano pierwszy implant z procesorem zausznym
- Od 2007 r. produkowane są implanty, których procesory przekazują impulsy o szybkości zbliżonej do przekazu w naturalnym słyszeniu. Nowy mikroprocesor oferuje zaawansowane możliwości przetwarzania dźwięków. Umożliwia rozmowę przez telefon i słuchanie muzyki. Nowa technologia gwarantuje dobór odpowiednich elektrod w zależności od potrzeb pacjenta.
Pani Golędzinowska przedstawiła szczegółowo budowę oraz zalety nowego procesora produkowanego przez reprezentowaną przez siebie firmę. Każdy z uczestników spotkania mógł osobiście zapoznać się z budową implantu, gdyż kilka modeli prelegentka udostępniła zebranym.
Nowy procesor stosowany w aparatach OPUS 1 i OPUS 2 posiada szereg zalet zarówno dla pacjentów jak też lekarzy chirurgów, audiologów. Dla pacjentów oferuje:
 Lekką, modułowa konstrukcję dostosowaną do każdego wieku i potrzeb
 Długą żywotność baterii przy najwyższej stymulacji
 Bezpieczne badania mózgu bez potrzeby usuwania aparatu (np. tomografia komputerowa).
Dla chirurgów:
 Szeroki wybór elektrod, możliwość zastosowania różnych kapsuł implantu
 Niewielką powierzchnię urządzenia, łatwość aplikacji.
 Wygodny sposób usuwania implantu.
Dla audiologów:
 Zaawansowane możliwości przetwarzania dźwięków
 Możliwość zastosowania u dzieci w okresie prelingwalnym, co zapewnia prawidłowy rozwój mowy.
O zakwalifikowaniu pacjenta do operacji wszczepienia implantu decyduje interdyscyplinarny zespół specjalistów: laryngolodzy – chirurdzy, audiolodzy, inżynier kliniczny, psycholog, surdologopeda. Oczywiście sam pacjent lub rodzice, jeśli chodzi o dziecko.
Zaopatrzenie w implant przebiega w czterech fazach:
I. Przygotowanie – rehabilitacja słuchowa przed zabiegiem, bardzo ważna.
II. Operacja
III. Aktywacja
IV. Rehabilitacja po zabiegu.
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą warsztaty dla lekarzy chirurgów i audiologów zajmujących się implantologii prowadzi zasłużony dla tej dziedziny profesor Skarżyski.
Rok rocznie przybywa pacjentów z implantami ślimakowymi dzięki ich wielu zaletom. Cena urządzenia jest wysoka istnieje jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość refundacji.
Na zakończenie swojej prezentacji pani Golędzinowska przekazała informacje o planowanej na maj 2009 konferencji w IFPS dotyczącej zagadnień implantologii. Jeden z dni konferencji zostanie poświęcony rehabilitacji osób przed i po zabiegu wszczepienia implantu, co może bardzo zainteresować logopedów pracujących z takimi osobami. Informacje o konferencji będą zamieszczone na stronie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Po zakończeniu prezentacji nawiązała się dyskusja. Zebrani logopedzi bardzo zainteresowali się przedstawioną problematyką i zadawali wiele pytań osobie prowadzącej. Pytania dotyczyły m.in. możliwości uszkodzenia implantu, gwarancji na produkty firmy, wpływu warunków klimatycznych, innych urządzeń elektronicznych na sprawność funkcjonowania implantu. Pytano także o wpływ leczenia chorób uszu na działanie urządzenia. Prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi, a zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na przedstawiony temat odsyłała na stronę internetową www.implantslimakowy.pl oraz stronę reprezentowanej przez siebie firmy www.medel.com/polish.pl
Miłym akcentem na zakończenie spotkania było rozdanie certyfikatów uczestnictwa wraz z materiałami dotyczącymi przedstawionej tematyki oraz gadżetów firmowych przydatnych w pracy logopedycznej (programy komputerowe „Otto’s world of sounds”, maskotki).
Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu mają prawo do uczestnictwa w II stopniu szkolenia, które przewidziane jest w przeszłym roku.


Protokółowała
Małgorzata Balińska