Wspomaganie rozwoju językowego małego dziecka

16.11.2009 r. w LSCDN odbyło się spotkanie z mgr Elżbietą Sachajską, z Poradni Logopedycznej „Elsa” w Białej Podlaskiej na temat „Wczesne wspomaganie rozwoju mowy”. Autorka książki „Uczymy poprawnej wymowy” zapoznała nas ze swoja metodą terapeutyczną „Cztery gesty- cztery słowa”.

Fotorelacja


Celem tej metody jest:

1. Nauczenie mówienia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalicznych z wykorzystaniem gestów;
2. Uświadomienie rodzicom dzieci nie mówiących ich roli w nauce mówienia dziecka przez codzienną zabawę ukierunkowaną na kształtowanie i rozwój mowy;
3. Uczulenie dzieci i rodziców na elementy prozodyczne mowy.

Metoda opiera się na łączeniu słów, potem zdań z ruchami rąk i nóg, naturalnymi podczas mówienia. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi nie mówiącymi.

Podstawową zasadą jest mówienie do dziecka z jednoczesnymi ruchami rąk i nóg (w powietrzu lub przy rysowaniu), naśladującymi dane sytuacje i obrazującymi słowa. Mówienie i ruchy muszą odbywać się powoli, by dziecko mogło je naśladować, włączając się do wspólnej zabawy.
Metoda wykorzystuje z bogatego zasobu cztery słowa: idzie, jedzie, lata, płynie. Mgr Sachajska przedstawiając poszczególne słowa, demonstrowała gesty, których można użyć ćwicząc z dzieckiem. Pokazywała zabawki używane podczas terapii. Zachęcała nas do wspólnej recytacji znanych wierszyków i wspólnego śpiewania piosenek.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło na nie aż 58 osób z całego województwa lubelskiego, chcących poznać autorkę tak popularnej w gronie logopedów książki.

W trakcie spotkania przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTL zapoznała członków PTL z planowanymi w pierwszym półroczu 2010 r. spotkaniami. Więcej info.

Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTL
mgr Ewa Opieka

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2