Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

   26 marca 2010 roku w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Pilch, Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się "Mówić Bez Słów", pedagogiem pracującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu.
   Tematem spotkania było: "Wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej szansą na poprawę jakości porozumiewania się".

Fotorelacja

Uczestnicy spotkania odnaleźli odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co to jest komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)?;
2. Na czym polega pomoc osobom niemówiącym?;
3. Czym jest technologia wspomagająca (AT)?;
4. Kto udziela pomocy w zakresie AAC i AT?;
5. Kto może potrzebować AAC?;
6. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się” Mówić Bez Słów”.
    AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (np. piktogramów PIC lub PCS, symboli Blissa, pisma), znaków manualnych (gestów np. systemu Makaton) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Technologia wspomagająca (Assistive Technology, AT) to różnego rodzaju sprzęt ułatwiający życie osobom niepełnosprawnym, pomagający w nauce, pracy i kontaktach społecznych. Są to między innymi urządzenia wspomagające komunikację (komunikatory) z nagrywaną mową oraz komputery zaopatrzone w specjalistyczne peryferia z odpowiednio dobranym oprogramowaniem zapewniającym dostęp do znaków, symboli i liter.
   Pani Agnieszka Pilch zaprezentowała również filmy dokumentujące różne sposoby terapii porozumiewania się swoich podopiecznych oraz podała ważne i przydatne strony internetowe, na których można znaleźć informacje oraz pomoce do pracy z osobami niemówiącymi.
   Oto one:
1. AbleNet
Producent wielu licznych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, niemówiących, m.in. Step-By-Step, BIGmack, FL4SH itp.
2. AMDi
Producent licznych urządzeń typu VOCA: Tech/Talk, Tech/Touch, Tech/Speak
3. Harpo sp. z o.o.
Największy polski dystrybutor sprzętu i oprogramowania do nauki i wspomagania porozumiewania się
4. IntelliTools
Producent m.in. klawiatury IntelliKeys
5. PC bez B@rier
Serwis rozwiązaniom komputerowym dla osób niepełnosprawnych
6. Poradnik logopedyczny
Wykorzystanie komputera w terapii, edukacji i komunikacji
7. Attainment Company
Producent m.in. urządzeń typu VOCA, np. serii GoTalk

   Wystąpienie pani Prezes spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zebrani zadawali pytania dotyczące możliwości szkoleń z zakresu AAC oraz cen poszczególnych pomocy.

Protokołowała mgr Justyna Wolak

Więcej informacji na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej mogą Państwo znaleźć również na stronie Stowarzyszenia „Mówić bez słów” - www. aac.org.pl

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2