SymWriter- dla dzieci i osób dorosłych

18.05.2010 r. gośćmi Lubelskiego Oddziału PTL byli przedstawiciele firmy Harpo z Poznania, dostarczającej technologię dla niepełnosprawnych. Firma istnieje od 1985 r. Na początku swojej działalności zaopatrywała w sprzęt elektroniczny i komputerowy oraz oprogramowanie osoby niewidome. Od 2001 r. firma zajmuje się również sprzętem wspomagającym komunikację.
Spotkanie składało się z 3 części. Pierwsza dotyczyła komputerowych urządzeń specjalistycznych wspierających komunikację alternatywną. Druga - programu SymWriter. Trzecia była częścią pokazową, podczas której każdy z uczestników mógł obejrzeć wcześniej omawiany sprzęt, sprawdzić jego działanie oraz zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji.

Komputerowe urządzenia specjalistyczne wspierające komunikację alternatywną:

 •  Komunikatory – urządzenia niezależne od pracy komputera, które mają za zadanie wspomóc komunikację. Na komunikator nagrywa się wiadomości, które pacjent odtwarza poprzez naciśnięcie przycisku.
Przykłady:
Na jeden komunikat – LittleMack, BigMack, GoTalk Button, Talking Symbols
Na wiele komunikatów- FL4SH, iTalk2, SuperTalker, GoTalk9+, Talara, GoTalkPocket, TeachSpeakECU
 •  Klawiatury alternatywne.
Niepełnosprawność ruchowa utrudnia, a niejednokrotnie uniemożliwia korzystanie z klawiatury standardowej. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i funkcyjne klawiatur alternatywnych, niwelują te utrudnienia.
Przykłady:
Intellikeys, Clevy, Bigkeys z ramką
 •  Specjalistyczne myszy komputerowe i urządzenia je zastępujące.
Przykłady:
BigTrack, KidTrack
 •  Inne urządzenia specjalistyczne.
Przykłady:
Integra Mouse, Tracker Pro, BlinkIt, SmartNav
 •  Ekrany dotykowe
Add-on
 •  Sterowanie otoczeniem.
Przykładowe przyciski (switche):
MicroLight Switch, Ribbon Switch, Grasp Switch, Pillow Switch, Big Switch, Impuls, Jelly Beamer, PowerLink3

 

SymWriter – symbole w edukacji I komunikacji.

SymWriter jest programem stworzonym dla uczniów i osób dorosłych, mających problemy z pisaniem i czytaniem. Sprawdza się również jako pomoc dla uczniów szkół specjalnych, osób niepełnosprawnych i wymagających alternatywnej komunikacji. SymWriter zawiera ok. 10000 symboli WLS (Widget Literacy Symbols)- kolorowych i czrno-białych, ilustrujacych ok. 40000 polskich wyrazów, również odmienionych przez przypadki, osoby i czasy. Symbole to rysunki, które mają ilustrować znaczenie wyrazu lub ideę. Są cenne dla uczniów z trudnościami w koncentracji i słuchaniu, ponieważ wizualne wskazówki pomagają skupić uwagę.

SymWriter zawiera:
 •  bogatą grafikę oraz zdjęcia;
 •  syntezator mowy;
 •  zestaw kilkudziesięciu gotowych plansz do komunikacji alternatywnej, edukacyjnej, czytania i pisania;
 •  edytor tekstu wraz ze słownikiem ortograficznym (z symbolami);
 •  edytor plansz umożliwiający tworzenie plansz z wykorzystaniem symboli, grafiki, a także własnych zdjęć;
 •  opcję skanowania;
 •  możliwość otwierania stron internetowych oraz uruchamiania innych programów.


 Pokaz urządzeń specjalistycznych ułatwiających komunikację.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników mógł zapoznać się z działaniem wyżej wymienionych urządzeń specjalistycznych, ponadto otrzymał najnowsze katalogi firmy, cenniki oraz płytki demo.

Bardzo dziękujemy firmie Harpo za przeprowadzenie tak interesującego i tak profesjonalnie przygotowanego szkolenia!

Ewa Opieka

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2